Hannah Fry

Mae Hannah Fry Read More

John Witcombe

Athro Emeritws, Prifysgol Bangor. Mae’r Athro Witcombe yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ymchwil arloesol i feithrin planhigion er mwyn lliniaru tlodi a phrinder bwyd mewn cymunedau difreintiedig. Dyfeisiodd fethodoleg sy’n golygu bod planhigion yn cael eu meithrin yn fwy effeithlon, drwy ddewis llai o rieni... Read More

Dawn Knight

Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Caerdydd. Ieithydd Cymhwysol yw Dr. Knight a chanddi arbenigedd ym maes Ieithyddiaeth Gorpws, Dadansoddi Disgwrs, ac Amlfoddolrwydd. Mae ei gwaith ymchwil wedi cyfrannu at ddatblygu fframweithiau ac ymagweddau methodolegol arloesol i adeiladu a dadansoddi corpora ie... Read More

Roger King

William L. Giles Athro Emeritws Nodedig, Prifysgol Talaith Mississippi. Mae Roger King yn Athro Emeritws Nodedig ym Mhrifysgol Talaith Mississippi. Mae ei waith ymchwil ym maes prosesu delweddau a signalau wedi’i ddyfynnu’n eang, ac wedi arwain at gymwysiadau amrywiol. Mae wedi arwain amryw o ganolfannau ymchwil... Read More

Chenfeng Li

Cadeirydd Personol yn y Gyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Abertawe. Mae Chenfeng Li, Athro Peirianneg Sifil a chanddo Gadair Bersonol mewn Peirianneg Gyfrifiadurol, yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei ymchwil mewn mecaneg solet gyfrifiannol, dynameg hylif gyfrifiannol, cloddio data yn seiliedig ar f... Read More

Christopher Michael

Athro Emeritws, Prifysgol Lerpwl. Ffisegwr gronynnau damcaniaethol yw Christopher Michael, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae gan yr Athro Michael wedi cyflawni ymchwil pwysig a pharhaus i ddatblygiad a chymhwysiad technegau cyfrifiannol arloesol, er mwyn datrys y ddamcaniaeth maes cwantwm, Cromodynameg Cwantw... Read More

Charles Mynors

Cyfreithiwr ac Awdur, Comisiwn Cyfraith Cymru a Lloegr. Bargyfreithiwr profiadol yw Charles Mynors, a chanddo gyfuniad unigryw o gymwysterau, gan gynnwys cymwysterau ym maes pensaernïaeth, cynllunio, tirfesur, y gyfraith ac adeiladau hanesyddol; a bu am flynyddoedd lawer yn ganghellor esgobaethol. Mae wedi ysgrifen... Read More

Alan Parker

Athro Firotherapïau Trosiadol, Prifysgol Caerdydd. Fel Pennaeth yr Adran Canserau Solet yn Is-adran Canser a Geneteg Prifysgol Caerdydd, mae’r Athro Parker yn arbenigo mewn datblygu firotherapïau tiwmor dethol, sy’n targedu ac yn heintio celloedd canser heb heintio nac effeithio ar gelloedd normal. Mae ei wait... Read More

Paul Rees

Athro Peirianneg Biofeddygol, Prifysgol Abertawe. Mae Paul Rees, Athro Peirianneg Biofeddygol ym Mhrifysgol Abertawe, wedi cydweithio â sefydliadau sy’n arwain y byd, fel Sefydliad Eang MIT a Harvard, Sefydliad Ymchwil yr Ysbyty Fethodistaidd yn Houston, a Sefydliad Francis Crick yn Llundain. Mae ei ymchwil wedi ... Read More

Elin Rhys

Cadeirydd Cwmni, Teledu Telesgop cyf. Mae Elin Rhys wedi cael gyrfa lwyddiannus yn y byd darlledu masnachol, a hefyd wedi ymroi i hyrwyddo gwyddoniaeth yn y Gymraeg. Ym 1993, sefydlodd y cwmni aml-gyfrwng Telesgop. Mae hi wedi ennyn parch am ei sgiliau arwain a’i heiriolaeth dros gydraddoldeb yn y gwaith, gan enni... Read More