Howard Thomas

Athro Emeritws Mewn Rheolaeth Strategol a Rheolaeth Addysg, Prifysgol Rheoli Singapôr Read More

Karin Wahl-Jorgensen

Deon Amgylchedd a Diwylliant Ymchwil, Athro, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd Read More

Colin McInnes

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi , Prifysgol Aberystwyth Read More