William Housley

Cadeirydd mewn Cymdeithaseg, Prifysgol Caerdydd Cadarnhawyd ei gyfraniad i Gymdeithaseg trwy ddyfarnu Econ DSc gan Brifysgol Caerdydd iddo yn 2013 am ei waith a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes dulliau ymchwil ansoddol a chymdeithasol, theori cymdeithasegol, astudio rheswm ymarferol, ethnomethodoleg, dadansoddi ca... Read More

Savyasaachi Jain

Darllenydd, Newyddiaduraeth a Dogfen, Prifysgol Caerdydd Mae Dr Jain yn dysgu newyddiadurwyr y dyfodol i chwarae rhan ystyrlon yn eu cymdeithas. Y mae hefyd yn arwain prosiect rhyngddisgyblaethol i ddatblygu'r offeryn Realiti Rhithwir cyntaf yn y ddisgyblaeth sy'n addysgu sut i wneud penderfyniadau creadigol. Mae we... Read More

Wendy Larner

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd Mae'r Athro Wendy Larner yn ddaearyddwr dynol a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei hymchwil i globaleiddio, llywodraethu a rhywedd. Mae hi wedi dal swyddi academaidd yn Seland Newydd a’r Deyrnas Unedig, ac wedi ymweld â Chanada, yr Unol Daleithiau a’r Almaen fel cymraw... Read More

Andrew Lewis

Athro Cyfansoddi, Prifysgol Bangor Mae Andrew Lewis yn gyfansoddwr ac yn Athro Cyfansoddi. Mae a wnelo ei gerddoriaeth â materoldeb sain, ac yn aml bydd yn defnyddio technoleg i'w gwireddu a'i pherfformio. Mae ei gynnyrch yn amrywio rhwng cerddoriaeth 'acwsmatig' (a glywir ar amryw o seinyddion yn unig) a gweithiau... Read More

Yvonne McDermott Rees

Athro'r Gyfraith, Prifysgol Abertawe Yr Athro McDermott Rees yw awdur Fairness in International Criminal Trials (OUP, 2016) a Proving International Crimes (OUP, 2024). Hi yw Prif Ymchwilydd (ers 2022) TRUE, prosiect rhyngddisgyblaethol mawr a ddewiswyd i’w ariannu gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd ac a ariennir gan ... Read More

Radhika Mohanram

Athro Astudiaethau Ôl-drefedigaethol, Prifysgol Caerdydd Mae’r Athro Mohanram yn ysgolhaig blaenllaw yn y cyfnod ôl-drefedigaethol, ar ôl ysgrifennu tri monograff a golygu pum casgliad o draethodau ar hil, rhyw a llywodraeth ymerodrol, gan gynnwys SPAN, un o'r tri phrif gyfnodolyn ar astudiaethau ôl-drefedigae... Read More

Thomas O’Loughlin

Athro Emeritws Diwinyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Nottingham Mae'r Athro O'Loughlin yn archwilio testunau cynnar a chanoloesol, gan geisio deall eu darlun crefyddol o'r byd. Mae'n archwilio'r testunau hynny gyda'r rhagdybiaeth bod crefydd bob amser yn gyfnewidiol o fewn traddodiadau, yn hytrach na'i bod yn statig n... Read More

Clair Rowden

Athro Cerddoriaeth, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd Mae Clair Rowden yn Athro Cerddoleg yn Ysgol Gerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil yn trafod Ffrainc y bedwaredd ganrif ar bymtheg, trawsgenedlaetholdeb ac opera a theatr cerdd, ei dderbyniad gan y beirniaid, cynhyrchu llwyfan... Read More

Roiyah Saltus

Athro Cymdeithaseg, Prifysgol De Cymru Gwyddonydd cymdeithasol ac ymchwilydd-ymgyrchu yw’r Athro Saltus sy’n gweithio ym maes anghydraddoldeb iechyd ar sail lle, penderfynyddion cymdeithasol iechyd a gofal iechyd, ac arloesi gwasanaethau a pholisi. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae hi wedi'i gosod ei hun ar y rhy... Read More

Iram Siraj

Athro Addysg a Datblygiad Plant, Prifysgol Rhydychen Addysgwyd yr Athro Siraj yng Nghaerdydd ac mae wedi dal swyddi ym Mhrifysgol Warwick, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Rhydychen. Mae wedi derbyn £25m mewn grantiau ymchwil ac wedi ysgrifennu 300 o gyhoeddiadau, sef llyfrau a phapurau wedi'u hadolygu gan gym... Read More