Dawn Knight

Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Caerdydd. Ieithydd Cymhwysol yw Dr. Knight a chanddi arbenigedd ym maes Ieithyddiaeth Gorpws, Dadansoddi Disgwrs, ac Amlfoddolrwydd. Mae ei gwaith ymchwil wedi cyfrannu at ddatblygu fframweithiau ac ymagweddau methodolegol arloesol i adeiladu a dadansoddi corpora ie... Read More

Sara Elin Roberts

Ysgolhaig Annibynnol. Maes ymchwil Dr. Roberts yw cyfraith ganoloesol Cymru. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cwestiynau ynghylch rhywedd, llywodraethu, grym a hunaniaeth yng Nghymru a’r Gororau yn y cyfnod ar ôl y Goncwest. Mae hi wedi llunio cyhoeddiadau eang am wahanol agweddau ar Gymru’r Oesoedd Canol, a... Read More

Andrea Tales

Cyfarwyddwr - The Centre for Innovative Ageing, Prifysgol Abertawe.
Read More

Enlli Thomas

Athro mewn Ymchwil Addysg , Prifysgol Bangor. Mae’r Athro Thomas ymhlith sylfaenwyr cynnar a dylanwadol addysgu cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Uwch. Ei phrif ddiddordebau ymchwil a’i harbenigedd yw ymagweddau seicoieithyddol at astudio’r broses o gaffael iaith mewn sefyllfa ddwyieithog; asesu dwyieithrwydd; ac ym... Read More

Neil Thompson

Awdur, addysgwr a chynghorydd annibynnol ac athro gwadd yn y Brifysgol Agored, Avenue Consulting Ltd. Cydnabyddir arbenigedd yr Athro Thompson yn rhyngwladol ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, cymdeithaseg, addysg ac angeueg. Mae wedi gwneud cyfraniadau sylweddol at y disgyblaethau hyn drwy ei holl gyh... Read More

Huw Walters

Wedi ymddeol, gynt Bennaeth Uned Llyfryddiaeth Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae Dr. Walters yn ffigur amlwg ym meysydd llenyddiaeth, hanes a diwylliant Cymru, gyda ffocws arbennig ar ddiwylliant Cymreig yng nghymoedd De Cymru ar ôl y Chwyldro Diwydiannol. Fe’i cydnabyddir yn rhyngwladol am ei lyfryddiaeth... Read More

Gary Beauchamp

Athro Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyn-athro ysgol gynradd yng Nghaerdydd yw’r Athro Beauchamp. Mae ganddo broffil rhyngwladol, yn enwedig o ran y defnydd o dechnolegau rhyngweithiol wrth ddysgu ac addysgu, o’r blynyddoedd cynnar hyd at y brifysgol. Mae ei gyfraniad at ddatblygiad Fframwaith Cymhwyse... Read More

Sarah Hill

Athro Cyswllt - Cerddoriaeth Boblogaidd, Prifysgol Rhydychen. Mae Dr Sarah Hill yn Athro Cyswllt ac yn Gymrawd yng Ngholeg San Pedr, Prifysgol Rhydychen. Bu’n Gwasanaethu fel Cadeirydd cangen y DU/Iwerddon y Gymdeithas Ryngwladol er Astudio Cerddoriaeth Boblogaidd. Ei gwaith academaidd ar gerddoriaeth boblogaidd G... Read More

Lisa Isherwood

Athro Ymarfer mewn Diwinyddiaeth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Athro Ymarfer Diwinyddiaeth yw Lisa Isherwood, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Athro Emerita o Ddiwinyddion Rhyddhau Ffeministaidd, Prifysgol Caerwynt. Mae hi wedi cael effaith sylweddol ar ddiwinyddiaeth, yn enwedig wrth hyrwyddo astu... Read More