Sally Roberts Jones

Wedi ymddeol: yn flaenorol Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol, Prifysgol Abertawe Mae Sally Roberts Jones yn fardd, bywgraffydd, beirniad, hanesydd a llyfryddwr. Mor bell yn ôl ag y gall gofio, mae “wastad wedi ysgrifennu straeon, cerddi a dramâu bach”. Fe’i ganwyd yn Llundain, ond Cymro oedd e... Read More

Matthew Jarvis

Athro yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio a Chymrawd Anthony Dyson mewn Barddoniaeth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Cymrawd Athrawol, Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Aberystwyth Read More

Kirsti Bohata

Cyfarwyddwr CREW (Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru); Athro Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Abertawe Read More

Meic Stephens

Cofio Meic Stephens 1938-2018 ‘Iaith carreg fedd’ oedd y Gymraeg i Michael Stephens yn hafau ei arddegau pan fyddai'n gweithio fel torrwr beddau yn ei Drefforest enedigol. Ymhen amser fe drodd Michael yn Meic, a’r iaith ‘yn iaith carreg fy aelwyd’. Disgrifiodd ei hun yn... Read More

Jane Aaron

Athro Emerita Saesneg, Adran Dyniaethau,  Prifysgol De Cymru. Read More

Katie Gramich

Athro Llenyddiaeth Saesneg, Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. Read More

Emyr Humphreys

Bu Emyr Humphreys yn sefyll fel cawr ar ganol diwylliant llên Cymru am dros ddeng mlynedd a thrigain. Ymddangosodd ei nofel gyntaf, The Little Kingdom, yn 1946, ac ychydig fisoedd yn unig cyn iddo ddathlu ei ben blwydd yn gant fe gyhoeddwyd casgliad newydd o’i gerddi, Shards of Light (2019).  Yn y... Read More

Ned Thomas

Ymchwilydd a Rheolwr Prosiect y Catalog o Gyfieithiadau i’r Gymraeg, Sefydliad Mercator, Prifysgol Aberystwyth. Read More