News

The latest news from the Learned Society of Wales

Cyfle am Swydd: Cynorthwyydd Cefnogi Tîm

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Tîm deinamig a brwdfrydig i gefnogi ein sefydliad sy’n tyfu ar adeg gyffrous. Gallwch lawrlwytho ein pecyn swyddi i gael gwybodaeth lawn am y rôl a’r broses ymgeisioCais am gyflogaeth Bydd y rôl hon, sydd y... Read More

Corfforaethau, Atebolrwydd a Hawliau Dynol: Cynhadledd

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cefnogi cynhadledd ddeuddydd (12-13 Mai 2022), dan drefniant Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd y gynhadledd yn ymdrin â’r rôl a chwaraeir gan sefydliadau rhyngwladol, rhanbarthol a chenedlaethol wrth sicrhau bod corfforaethau yn atebol os byddant yn tr... Read More

Ethol Cymrodyr er Anrhydedd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae'n bleser gennym gyhoeddi enwau ein Cymrodyr Anrhydeddus newydd a’u cyflwyno nhw a’u gwaith i chi.  Yr Athro Julia King, Y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE CEng FREng FRS FInstP  Baroness Brown of Cambridge, Professor Julia King, is one of the British women engineers who have Mae'r Farwnes Brown o Gaergra... Read More

‘I Remember Mariupol’

Erthygl ddiddorol i’w ddarllen gan yr Athro W. John Morgan FLSW, un o'n Cymrodyr. Today, the Russian speaking city of Mariupol is under siege; its citizens the victims of murderous bombardment; homes, schools, university, hospitals, including a maternity ward destroyed; a theatre bombed when sheltering women, chi... Read More

Yr Athro Kenneth Walters, 1934 – 2022

Gyda thristwch mawr y clywn y newyddion am farwolaeth un o'n Cymrodorion, yr Athro Kenneth Walters. Roedd yr Athro Walters yn gymrawd sefydlol cychwynnol y Gymdeithas Ddysgedig Cymru un ac yn fathemategydd nodedig iawn.. Bydd coffâd llawn yn cael ei gyhoeddi maes o law. Darllen pellach Professor Kenneth... Read More

Academi Heddwch yn Chwilio am Siaradwyr ar gyfer Cyfres Gweminar

Mae Academi Heddwch yn chwilio am siaradwyr academaidd i gefnogi cyflwyno cyfres gweminar yn y dyfodol ar oblygiadau'r rhyfel yn yr Wcráin ar gyfer cyflenwad ynni, diogelwch a chysylltiadau rhyngwladol.  Sut mae’r rhyfel yn Wcráin wedi newid ein hagweddau tuag at bŵer niwclear a/ neu'r angen am ddiarfogiad ni... Read More

Making Light of Mathematics: Darlith David Olive 2022

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal y drydedd ddarlith yng Nghyfres Ddarlithoedd David Olive 16 Mawrth (4pm).  Y siaradwr eleni yw’r Athro Syr Michael Berry, Cymrawd Anrhydeddus Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Meliville Wills, Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol ac Athro Ffiseg, Prifysgol Bryste.  Mae’r Athro... Read More

Datganiad y Gymdeithas ar Wcráin

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn condemnio ymosodiad anghyfreithlon Rwsia ar Wcráin. Mae’r ymosodiad hwn yn erbyn cenedl sofran a’r ffaith bod dinasyddion yn cael eu lladd yn ddiwahân yn mynd yn erbyn Siarter y Cenhedloedd Unedig a chyfraith ryngwladol. Mae’n groes i bob un o’n gwerthoedd. Rydym yn sefyll m... Read More

Dathlu Rhagoriaeth: Medalau 2022 – Enwebiadau Bellach ar Agor

Un o uchafbwyntiau blwyddyn y Gymdeithas yw dyfarnu ein medalau. Mae'r rhain yn cydnabod rhagoriaeth ymchwil Cymru mewn gwyddoniaeth, addysg, gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau. Ar ddydd Gŵyl Dewi, rydym yn dathlu ehangder a rhagoriaeth ymchwil o Gymru drwy lansio ein proses Medalau ar gyfer 2022. https:... Read More