Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

‘Spaces of Possibility’: Darlith Amy Dillwyn 2022

Bydd yr Athro Charlotte Williams OBE FLSW yn cyflwyno Darlith Amy Dillwyn, sydd yn cael ei threfnu gan Brifysgol Abertawe ar 23 Tachwedd. Fe fydd ei darlith yn dadlau dros fwy o ofod yn y canon llenyddol i awduron o liw o Gymru, sy'n herio syniadau am Brydeindod ac sy’n rhoi llais i 'hunaniaethau amlochrog'. Ma... Read More

Meysydd o Ddiddordeb Ymchwil y Senedd

Mae menter ‘Meysydd o Ddiddordeb Ymchwil’ y Senedd yn ceisio casglu tystiolaeth a mewnwelediad ar bynciau y mae ei bwyllgorau’n eu harchwilio.  Rydym yn canolbwyntio ar y canlynol, am y tro:  Llythrennedd iechyd Newid mewn ymddygiad mewn ymateb i’r argyfwng hinsawdd Newid moddol a the... Read More

Cymdeithas yn Lansio Cam Nesaf o’r Cynllun Grant Gweithdy Ymchwil 

Heddiw, mae’n bleser gennym lansio ein cynllun ariannu Grantiau Gweithdai Ymchwil, 2022.  Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad, ac fe’i cefnogir gan CCAUC.  Gan adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot y llynedd... Read More

Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth: Datganiad y Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Hoffai Cymdeithas Ddysgedig Cymru fynegi ei thristwch yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth. Dywedodd Hywel Thomas OBE, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru: “Mae’r Frenhines Elizabeth wedi gwasanaethu’r wlad gydag ymroddiad ac ymdeimlad dwfn o ddyletswydd. “Mae’n briodol ein bod yn ei c... Read More

Astudiaethau Cymreig: Chynllun Grant ar gyfer Gweithdai Ymchwil

Fe wnaeth y Gymdeithas lansio ei Chynllun Grant peilot ar gyfer Gweithdai Ymchwil yn 2021.  Fe wnaethom ddyfarnu saith grant o hyd at £1000 y llynedd i brosiectau oedd yn dod o dan faner Astudiaethau Cymru ac a oedd yn tarddu ym mhrifysgolion Cymru.  Y prosiectau a gafodd eu hariannu oedd:  Ad... Read More

Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar: Diweddariad Mis Awst

Mae wedi bod yn ychydig o wythnosau prysur i aelodau ein Rhwydwaith ECR a rhai o Gymrodorion y Gymdeithas. Ym mis Mehefin, fe wnaethom gynnal trafodaeth bord gron a oedd yn archwilio 'Sut i sicrhau mynediad teg at feddyginiaethau'. Cododd y panel gwestiynau pwysig, gan gynnwys datblygiad polisïau i fynd i... Read More

Penodiadau a Chyhoeddiadau: Newyddion y Cymrodyr

Mae'r Athro Kamila Hawthorne wedi cael ei ethol yn Gadeirydd nesaf Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.Cyflwynwyd Darlith Goffa R. Tudur Jones a Pennar Davies (dan nawdd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg) ar 15 Mehefin 2022 gan yr Athro E. Wyn James. Y teitl oedd 'Ieuan Gwynedd: Arwr Cenedl'. Mae recordiad (yn Gym... Read More

Cymrodyr yn yr Eisteddfod, 2022

Bydd nifer fawr oBydd nifer fawr o’n Cymrodyr yn cyfrannu at yr Eisteddfod eleni. Gallwch ddarllen crynodeb o bwy fydd yn cyfrannu yma.  Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf Gwyddoniaeth a Thechnoleg 13:00: Pwy Oedd Emily Wood – Dr. Goronwy Wynne | Mwy o wybodaeth Dydd Sul 31 Go... Read More

Yr Athro Howard Thomas, 1948 – 2022

Gyda thristwch mawr y clywn y newyddion am farwolaeth un o'n Cymrodorion, yr Athro Howard Thomas FWIP FLSW, Athro Emeritws Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth. Cydymdeimlwn yn arw â’i wraig, Yr Athro Helen Ougham FLSW, sydd hefyd yn un o’n Cymrodyr, a’u teulu, cyfeillion a chydw... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Gwobrau, Penodiadau, Cofebion ac Arloesi

Llongyfarchiadau mawr i'r Cymrodyr a enwyd ar restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn ddiweddar.Mae'r Athro Emeritws (Barddoniaeth), Menna Elfyn, wedi ennill Gwobr fawreddog Cholmondeley.Mae'r Athro Angela V. John wedi olynu'r diweddar Athro Hywel Francis fel Llywydd Llafur, Cymdeithas Hanes Pobl Cymru.Mae Me... Read More