News

The latest news from the Learned Society of Wales

Dame Jocelyn Bell Burnell: Copley Medal 2021

Llongyfarchiadau i'r Fonesig Jocelyn Burnell, un o’n Cymrodyr er Anrhydedd, y mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi dyfarnu Medal Copley 2021 iddi am ei gwaith yn  ymwneud â darganfod pylser.  Dame Jocelyn said: “I am delighted to be the recipient of this year’s Copley Medal, a prize which has been award... Read More

Ethnic Minority Welsh Women Achievement Association: Seremoni Wobrwyo 2021

Mae Cymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig yn cynnal ei seremoni wobrwyo nesaf yn ystod cinio dathlu yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 17 Medi 2021 am 6pm.  Archebwch eich lle nawr The EMWWAA scheme has been established to recognise, publicise and applaud deserving ethnic minorit... Read More

Swydd Wag: Prif Weithredwr

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn chwilio am Brif Weithredwr i olynu Martin Pollard, sy'n gadael y Gymdeithas ym mis Rhagfyr 2021. Darganfod mwy I gael trafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeiswyr, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422, neu e-bostiwch info@goodsonthomas.com. Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Cyhoeddi Ymadawiad y Prif Weithredwr

Cyhoeddodd y Cymdeithas Ddysgedig Cymru heddiw y bydd Martin Pollard, ei Phrif Weithredwr, yn gadael yr elusen ar 3 Rhagfyr 2021. Bydd y Gymdeithas yn dechrau chwilio am Brif Weithredwr newydd. Bydd y Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar ei hamserlen o ddigwyddiadau dros yr hydref, a'r broses flynyddo... Read More

Cymrodyr yn yr Eisteddfod

Mae nifer o’n Cymrodyr yn brysur gyda’r Eisteddfod AmGen eleni mewn amrywiol ffyrdd. I ymuno â’r digwyddiadau, ewch i’r Maes rhithwir. Dydd Iau 5 Awst 16:00, Gwyddoniaeth Panel Trafod y Dydd: Hinsawdd – Beth Nesaf? Elin Rhys yn sgwrsio gyda’r Athro Siwan Davies, yr Athro Gareth Wyn Jones ... Read More

Yr Athro Nighel John

Mae'r Athro Nigel John FLSW wedi derbyn doethuriaeth uwch – Doethur mewn Gwyddoniaeth (DSc) - gan Brifysgol Caer.  Mae ymchwil yr Athro John wedi canolbwyntio'n bennaf ar ddefnyddio delweddu ac amgylcheddau rhithwir i gymwysiadau meddygol.  Cyflwynodd 12 o'i gyhoeddiadau mwyaf arwyddocaol o bob rhan o'i yrfa... Read More

Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021

Mae WISERD wedi cyhoeddi'r enillydd eu Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021 flynyddol. Muhao Du o Brifysgol Caerdydd sydd wedi ennill y wobr am ei boster - ‘Finding Harmony in Hardship: experiences of expatriates in subsidiaries of Chinese MNCs in the high technology sector’. Mae Emma Reardon o Brifysgol Cym... Read More