News

The latest news from the Learned Society of Wales

Syr John Meurig Thomas

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Syr John Meurig Thomas. Yr oedd Syr John yn adnabyddus am ei waith ym maes gwyddoniaeth catalyddion a chemeg cyflwr solet. Mae cadwyn gynhyrchu llawer o ddeunyddiau a chemegau modern yn cynnwys catalyddion – sylweddau sy’n cyflymu adweithiau cemegol, ond sy’n def... Read More

Offeryn pwerus yw iaith: rhaid i Gymru wneud y gorau o’i hamlieithrwydd

Rhaid i ni beidio â gwastraffu manteision gwleidyddol a diwylliannol dwyieithrwydd Cymru, yn ôl un o’r siaradwyr mewn cynhadledd a drefnir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fis nesaf. Cynhelir ‘Trwy Brism Iaith” ar 23-25 Tachwedd. Bydd yn dod â gwleidyddion, academyddion a’r cyfryngau at ei gilydd i archwil... Read More

Jeremy Hooker – Selected Poems 1965-2018

Cyhoeddwyd Selected Poems 1965 - 2018 Jeremy Hooker, Athro Emeritus Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru, yr haf hwn.  This volume draws on over 50 years of poetry written by a poet who stands a little askew to the dominant modes in Britain: an Englishman in Wales, and an English poet with a decided admiration for the... Read More

Mapio Ymchwil a Datblygu: Beth yw Persbectif Cymru?

Mae'r Sefydliad ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn rhedeg y digwyddiad The R&D Roadmap – Levelling Up Across the UK, on 7th October ar 7 Hydref. Mae Ken Skates AS yn cyflwyno persbectif Cymreig, ochr yn ochr ag Amanda Solloway AS a'r Athro Richard Jones FRS. Read More

Yr Athro Syr Vaughan Jones

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Yr Athro Syr Vaughan Jones, un o'n Cymrodyr er Anrhydeddus. Cafodd mathemateg ei chwyldroi gan Syr Vaughan ar ddechrau’r 1980au pan ganfu cysylltiadau dwys rhwng is-ffactorau, gwrthrychau analytig yn namcaniaeth algebra gweithredyddion a gwrthrychau topolegol, clymau a ch... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Cyhoeddiadau a Gwobrau Llenyddol

Darllenwch y cyfweliad hwn gyda Syr John Meurig Thomas am ei lyfr newydd Architects of Structural Biology, sy'n adrodd hanes ymddangosiad un o’r pynciau mwyaf pwysig mewn gwyddoniaeth fodern: bioleg foleciwlaidd.Mae Cyfri’n Cewri: Hanes Mawrion ein Mathemateg (UWP) gan yr Athro Gareth Ffowc Roberts yn ceisio ysbry... Read More