Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Pedwar Cymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodyr canlynol a gafodd eu henwi yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd: Yr Athro Paul Emery - CBE, am wasanaethau i RewmatolegVersus Arthritis Athro Rhewmatoleg , Prifysgol Leeds. Yr Athro Andrew Hopkins - CBE, am wasanaethau i Wyddoniaeth ac ArloesiSylfaenydd a Phrif Weithredwr... Read More

Y Gymdeithas yn ymateb i ymholiadau Llywodraeth Cymru

Rydym wedi cyflwyno sylwadau yn ystod yr wythnosau diwethaf i'r ddau gwestiwn canlynol:  Ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Cyllid y Senedd i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 Ymchwiliad un diwrnod y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig ar Ymchwil a Datblygu Read More

Edrych yn ôl ar 2023 trwy rai o’r prif gyhoeddiadau

Mae 2023 wedi bod yn flwyddyn arwyddocaol i'r Gymdeithas, ac mae'r effaith rydym yn ei chael yn cael ei dangos mewn pum dogfen allweddol: Strategaeth pum mlynedd 2023-28 Ein datganiad Amrywiaeth, Cydraddoldeb a Chynhwysiant newydd Cytundeb cyllido tymor hir gyda CCAUC Effeithiau Ymchwil gan Brifysgolion C... Read More

Rydym yn cyflogi: Swyddog Rhaglen – Datblygu Ymchwilwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Rhaglen rhagweithiol a phroffesiynol i gefnogi cam nesaf ein rhaglen Datblygu Ymchwilwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Rhaglen, ac yn cefnogi cyflawni un o'r pedair blaenoriaeth yn ein strategaeth pum mlynedd newydd, sef: "creu amgylchedd sy'n cefnogi arbenig... Read More

Dathlu Gweledigaeth Mark Drakeford ar gyfer Cynghrair Academïau Celtaidd

Gan fod Mark Drakeford wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ymddeol fel Prif Weinidog Cymru, dyma gyfle perffaith i gnoi cil ar ei waddol ac, yn arbennig, ar y gefnogaeth a roddodd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru a’r Cynghrair Academïau Celtaidd. Yn sgil y gefnogaeth a roddodd Mark i’r Gynghrair Academïau Celtaidd, c... Read More

Gofal ein Gwinllan

Ffrwyth prosiect uchelgeisiol sy’n olrhain cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i’r iaith Gymraeg a’i diwylliant dros y canrifoedd yw’r gyfrol Gofal ein Gwinllan, a gyhoeddwyd erbyn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Ceir yn y gyfrol hon 14 o erthyglau sy’n trafod y cyfnod rhwng cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg yn... Read More

Tu Hwnt i Ffiniau: cydweithrediad ymchwil wedi Brexit

Bydd y cwestiwn hanfodol o sut all y DU a’r Undeb Ewropeaidd barhau i gydweithredu ar ymchwil yn dilyn Brexit yn cael ei drafod yn ystod y gynhadledd un diwrnod yng Nghaerdydd ar Ddydd Gwener 24 Tachwedd. Trefnir ‘Tu Hwnt i Ffiniau: Cryfhau cydweithrediad ymchwil rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd’ gan hwb Aca... Read More