Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Cymrodyr yn yr Eisteddfod, 2023

Bydd y Cymrodyr canlynol yn ymddangos yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd… Amserlenni 2023 Bydd yr Athro Mererid Hopwood yn cael ei chyflwyno i Fwrdd yr Orsedd yn yr Eisteddfod eleni ar gyfer rôl Archdderwydd, 2024-27. Hi fydd yr ail Archdderwydd benywaidd ar ôl yr Athro Christine James... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Mehefin 2023

Bydd yr Athro Mererid Hopwood yn cael ei chyflwyno i Fwrdd yr Orsedd yn yr Eisteddfod eleni ar gyfer rôl Archdderwydd, 2024-27. Hi fydd yr ail Archdderwydd benywaidd ar ôl yr Athro Christine James FLSW.  Bydd yr Athro Menna Elfyn yn cymryd rhan yng Ngŵyl Farddoniaeth Ledbury ar 2 Gorffennaf, ac yn dilyn hy... Read More

Y Gymdeithas yn Arwain Archwiliad Manwl i Astudiaethau Achos Effaith REF21

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn arwain prosiect newydd, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, CCAUC a Rhwydwaith Arloesi Cymru, i archwilio’r set ddata ar gyfer astudiaeth achos effaith Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 (REF). Bydd hyn yn datgelu gwybodaeth newydd am gyfraniad ymchwil gan brifysgolion Cymru ... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Mai 2023

Derbyniodd yr Athro Ann John wobr yng nghategori ‘Cyfraniad Rhagorol mewn Gwyddoniaeth, Technoleg a Gofal Iechyd’ yn seremoni gwobrwyo’r EMWWAA (Cymdeithas Cyflawniad Merched Cymreig o Leiafrifoedd Ethnig) ar 13 Mai. Derbyniodd Yr Athro Charlotte Williams Wobr Cyflawniad Oes. Nod EM... Read More