Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Cymrodyr Benywaidd gydag Atebion i Heriau Datblygu Byd-eang

Thema Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth eleni yw datblygu cynaliadwy.  Mae nifer o'n Cymrodyr Benywaidd yn gweithio yn y maes hwn. Ym maes cadwraeth, mae'r Athro Julia Jones (Athro mewn Gwyddor Cadwraeth, Prifysgol Bangor) yn ymchwilio i ddimensiynau cymdeithasol cadwraeth.  Mae hi wedi gwei... Read More

Cynllun Grant Llwyddiannus Ar Waith ar gyfer 2023 – Hyd at £1000 Ar Gael

Mae cylch diweddaraf ein Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus bellach ar agor, ac yn cynnig hyd at £1000 i gefnogi prosiectau ymchwil sydd yn y cam cynllunio cynnar. Cafodd y cynllun, sy'n cael ei gefnogi gan CCAUC, ei lansio yn 2022; ers hynny, mae 15 prosiect wedi cael cefnogaeth, gyda dros £14,000 yn c... Read More

Meddyliwr Gwefreiddiol – Dathlu Richard Price

Mae bywyd un o fathemategwyr ac athronwyr mwyaf pwysig Cymru, Richard Price, yn cael ei ddathlu mewn darlith sydd yn cael ei chyflwyno gan yr Athro Iwan Morus FLSW yng Nghymdeithas Athronyddol America yn Philadelphia ar y 12fed o Ionawr. Mae'r ddarlith yn rhan o ddathliadau i nodi 300 mlynedd ers geni Price. Ar... Read More

Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu henwi yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd:  Yr Athro Colin Riordan - CBE, am wasanaethau i Addysg UwchLlywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd Yr Athro Keshav Singhal - MBE, am wasanaethau i Feddygaeth ac i'r gymuned yng NghymruLlawfeddyg O... Read More

Co-Centre Programme: Ymchwil i’r Hinsawdd a Systemau Bwyd

Mae'r Co-Centre Programme, sydd yn cael ei ariannu ar y cyd gan UKRI a’r byd diwydiant, yn bartneriaeth newydd rhwng Iwerddon, Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.  Mae'n croesawu cynigion ar ymchwil ac arloesi ym meysydd hinsawdd, a systemau bwyd cynaliadwy a gwydn. The overall ambition of the Co-Centre Programm... Read More