News

The latest news from the Learned Society of Wales

Narrative Ethics in the Hebrew Bible: Yr Athro Eryl W. Davies

Mae'r Athro Eryl Wynn Davies wedi cyhoeddi’r llyfr hwn yn ddiweddar: Narrative Ethics in the Hebrew Bible.   By examining these narratives, Davies shows that a fruitful and constructive dialogue is possible between biblical ethics and modern philosophy. He also emphasizes the ethical accountability of biblic... Read More

Penodi Dr Rowan Williams FLSW yn Gadeirydd Academi Heddwch Cymru

Academi Heddwch Cymru wedi cyhoeddi mai cyn Archesgob Cymru a Chaergaint, Yr Athro Rewan Williams, yw ei Chadeirydd cyntaf. Meddai’r Dr Rowan Williams: “Mae gan Gymru draddodiad hir o weledigaeth ryngwladol ac ymrwymiad i gymod cymdeithasol a chydwladol. Mae’n bleser ac yn anrhydedd i fod yn rhan o’r fenter... Read More

Cerdded i Siarad Gyda’ch Plant: Yr Athro Meredith Gattis

Mae mynd am dro gyda’ch plant yn ffordd wych o’u cael nhw i siarad efo chi. Mae’r erthygl hon o’r National Geographic yn cynnwys yr Athro Meredith Gattis FSLW. Regardless of where you’re talking to your child, good conversations begin with strong connections. “There’s decades of research sho... Read More

‘Pandemigau a Mwy: Dysgu o Argyfyngau’

4.00pm - 5.30pm, 19 Hydref Mae sut y gallwn ddysgu o hanes i ddod allan yn gryfach o'n cyfnod presennol o argyfwng, yn destun darlith Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sy'n cynnwys yr Athro&... Read More

Yr Athro Terry Threadgold

Mae Routledge wedi cyhoeddi’r llyfr hwn yn ddiweddar, sy’n cynnwys cyfraniad gan un o’n Cymrodorion, yr Athro Terry Threadgold: Women in Social Semiotics and SFL: Making a Difference. 'This book showcases interviews with nine women who have made pioneering contributions to social semiotics and system... Read More

Rydym Yn Llogi: Reolwr Rhaglen

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen i sefydlu prosiect newydd ar gyfer Cymru gyfan. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), a’i nod yw cynyddu gallu'r sector addysg uwch yng Nghymru ar gyfer partneriaethau, arweinyddiaeth a chydweithio. Dyma gyfle cyffrous i... Read More

‘Where did the Universe Come From?’: Lansio Llyfr

Yr Athro Geraint F. Lewis FLSW wedi cyhoeddi’r erthygl hwn yn ddiweddar, wedi'u cyd-ysgrifennu gyda Chris Ferrie: 'Where Did the Universe Come From? And Other Cosmic Questions: Our Universe, from the Quantum to the Cosmos' This is a book for non-scientists about both cosmology (the study of the origin and even... Read More

‘Seventy Years Of Struggle And Achievement’: Lansio Llyfr

Mae Seventy Years Of Struggle And Achievement: Life Stories Of Ethnic Minority Women Living In Wales, sydd wedi cael ei olygu ar y cyd gan yr Athro Meena Uphadaya, yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref, ac mae ar gael nawr i'w archebu ymlaen llaw. Mae'n adrodd hanesion bywyd deugain o fenywod o Gefndir Du, Asiaidd ac... Read More

Yr Athro Ralph A. Griffiths: Derek Allen Prize

Llongyfarchiadau i'r Athro Ralph A. Griffiths FLSW. Professor Ralph A. Griffiths is awarded the 2021 Derek Allen Prize for his outstanding contribution to the field of the late medieval history of Wales and England. Ralph A. Griffiths is Emeritus Professor of Medieval History at Swansea University, where he... Read More

Syr Stephen O’Rahilly: Croonian Medal

Mae Syr Stephen O’Rahilly, un o’n Cymrodyr, yn un o gyd-enillwyr Medal a Darlith Croone 2022 y Gymdeithas Frenhinol am ei waith yn ymwneud â rheoli pwysau corff pobl.  The Croonian Medal and Lecture 2022 is awarded to Sir Stephen O'Rahilly FMedSci FRS and Professor Sadaf Farooqi FMedSci FRS&nbs... Read More