Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Rydym yn cyflogi: Swyddog Rhaglen – Datblygu Ymchwilwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Rhaglen rhagweithiol a phroffesiynol i gefnogi cam nesaf ein rhaglen Datblygu Ymchwilwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Rhaglen, ac yn cefnogi cyflawni un o'r pedair blaenoriaeth yn ein strategaeth pum mlynedd newydd, sef: "creu amgylchedd sy'n cefnogi arbenig... Read More

Dathlu Gweledigaeth Mark Drakeford ar gyfer Cynghrair Academïau Celtaidd

Gan fod Mark Drakeford wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ymddeol fel Prif Weinidog Cymru, dyma gyfle perffaith i gnoi cil ar ei waddol ac, yn arbennig, ar y gefnogaeth a roddodd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru a’r Cynghrair Academïau Celtaidd. Yn sgil y gefnogaeth a roddodd Mark i’r Gynghrair Academïau Celtaidd, c... Read More

Gofal ein Gwinllan

Ffrwyth prosiect uchelgeisiol sy’n olrhain cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i’r iaith Gymraeg a’i diwylliant dros y canrifoedd yw’r gyfrol Gofal ein Gwinllan, a gyhoeddwyd erbyn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Ceir yn y gyfrol hon 14 o erthyglau sy’n trafod y cyfnod rhwng cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg yn... Read More

Tu Hwnt i Ffiniau: cydweithrediad ymchwil wedi Brexit

Bydd y cwestiwn hanfodol o sut all y DU a’r Undeb Ewropeaidd barhau i gydweithredu ar ymchwil yn dilyn Brexit yn cael ei drafod yn ystod y gynhadledd un diwrnod yng Nghaerdydd ar Ddydd Gwener 24 Tachwedd. Trefnir ‘Tu Hwnt i Ffiniau: Cryfhau cydweithrediad ymchwil rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd’ gan hwb Aca... Read More

Llongyfarchiadau i enillwyr medalau newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cyhoeddi enwau ei medalwyr yn 2023, mewn seremoni a fynychwyd gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, a'r Athro Dame Sue Ion, un o'i Gymrodyr er Anrhydedd a Chadeirydd, Bwrdd Cynghori ar Ymchwil Arloesedd Niwclear y DU. Mae’r medalau yn cael eu dyfarnu bob blwyddyn ... Read More

Datgloi ymreolaeth ariannol: Adroddiad Cynghrair Academïau Celtaidd

Mae’r Gynghrair Academïau Celtaidd, y mae’r LSW yn aelod ohoni, wedi defnyddio ei phwerau ymgynnull i ddwyn ynghyd panel o arbenigwyr a chynrychiolwyr o’r cenedlaethau datganoledig i lunio adroddiad sy’n mynd i’r afael â materion treth a datganoli. Mae’r adroddiad, Datgloi ymreolaeth ariannol: Datblyg... Read More

Rôl allweddol i LSW wrth i Gymru ac Iwerddon gryfhau cysylltiadau

Bydd yr Athro Enlli Thomas FLSW, un o’n Cymrodorion, yn cynrychioli’r LSW yn y sesiwn ‘Agile Cymru’ o’r Fforwm Gweinidogol Iwerddon-Cymru ym Mangor ar 20 Hydref. Bydd gweinidogion o Iwerddon a Chymru yn cwrdd â rhanddeiliaid sy’n cydweithio ar y rhaglen Agile Cymru a'r Fframwaith Môr Iwerddon. Mae Agi... Read More