Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Dathlu cydweithio Celtaidd yn Nulyn

"Er bod cymaint yn y byd yn newid yn gyflym, bydd Cymru, Iwerddon a'r Alban bob amser yn gymdogion." Cynhaliodd Cynghrair yr Academïau Celtaidd, a ffurfiwyd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, RSE a'r Academi Frenhinol Wyddelig, ddigwyddiad Arddangos Ymchwil ac Arloesi Iwerddon-Cymru ar ddydd Mawrth, 12 Mawrth yn Nulyn.... Read More

Llongyfarchiadau i Brif Weinidog newydd Cymru

Rydym yn llongyfarch Vaughan Gething ar ddod yn Brif Weinidog Cymru. Mae ei gyflawniad o ddod yn arweinydd du cyntaf unrhyw genedl Ewropeaidd yn gyflawniad sylweddol. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ag ef yn ystod y blynyddoedd nesaf, fel yr ydym wedi gwneud yn y gorffennol. Yn 2022, pan oedd yn Weinidog yr Ec... Read More

Academi Ifanc y DU yn penodi 32 o aelodau newydd

Mae tri deg dau o arweinwyr datblygol ledled y DU wedi cael eu dethol i fod yn aelodau mwyaf newydd Academi Ifanc y DU, sef rhwydwaith ar gyfer ymchwilwyr ac arbenigwyr gyrfa gynnar a sefydlwyd i helpu mynd i’r afael â materion lleol a byd-eang a hyrwyddo newid go iawn.  O bolisi i beirianneg, addysg, archeoleg... Read More

Professor Ambreena Manji: Academy of Social Sciences

Mae'r Athro Ambreena Manji FLSW wedi cael ei ethol i Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol. Mae hi'n Athro yn Gyfraith Tir a Datblygu ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil wedi'i seilio ar gyfraith a chymdeithas Affricanaidd ac mae'n cynnwys gwaith ar y gyfraith mewn llenyddiaeth Affricanaidd, hanes Affrica, addysg gy... Read More

Gwobr fawreddog i dair prifysgol yng Nghymru

Derbyniodd tair prifysgol yng Nghymru Wobr Pen-blwydd y Frenhines mewn seremoni ym Mhalas Buckingham yn gynharach y mis hwn. Mae’r wobr fawreddog yn dathlu rhagoriaeth, arloesedd a budd i’r cyhoedd am waith gan golegau a phrifysgolion y DU. Dyfarnwyd y gwobrau am y canlynol: Prifysgol Aberystwyth: ... Read More