News

The latest news from the Learned Society of Wales

Newyddion y Cymrodyr: Cyhoeddiadau a Gwobrau Llenyddol

Darllenwch y cyfweliad hwn gyda Syr John Meurig Thomas am ei lyfr newydd Architects of Structural Biology, sy'n adrodd hanes ymddangosiad un o’r pynciau mwyaf pwysig mewn gwyddoniaeth fodern: bioleg foleciwlaidd.Mae Cyfri’n Cewri: Hanes Mawrion ein Mathemateg (UWP) gan yr Athro Gareth Ffowc Roberts yn ceisio ysbry... Read More

Dathlu rhagoriaeth: enwebiadau bellach ar agor

Mae enwebiadau bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau a’r holl ddogfennau ategol yw 31 Hydref 2020. Gwelir yma am fwy o wybodaeth. Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn broses drylwyr, gyda Chymrodyr presennol yn cyfrannu ar bob cam o’r enwebu a’r asesu. Rydym yn croesawu enwebiadau gan bo... Read More

Bwriad Llywodraeth y DU i reoli niferoedd myfyrwyr – datganiad

Heddiw mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Academi Frenhinol Iwerddon a Chymdeithas Frenhinol Caeredin wedi cyhoeddi datganiad mewn ymateb i gyhoeddiad diweddar llywodraeth y DU ar reoli niferoedd myfyrwyr sy’n hanu o Loegr. Fel academïau ysgolheigaidd cenedlaethol yr Alban, Cymru ac ynys Iwerddon rydym ni’n bryde... Read More

Anerchiad y Llywydd 2020

Daeth cyfnod Syr Emyr Jones-Parry fel Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru i ben yn ei gyfarfod cyffredinol blynyddol ar 20 Mai, 2020. Yn ei anerchiad olaf ystyriodd lwyddiannau'r Gymdeithas ers ei ffurfio ddegawd yn ôl, ei gweithgareddau dros y flwyddyn ddiwethaf, yn enwedig yng nghanol yr achos Covid-19, a'r heria... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n Cyhoeddi Enwau Enillwyr Newydd Ei Chwe Medal

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cyhoeddi enwau’r chwe academydd diweddaraf i ennill medalau’r Gymdeithas yn gydnabyddiaeth am eu rhagoriaeth academaidd. Mae medalau academi genedlaethol Cymru’n cydnabod cyfraniadau rhagorol mewn ymchwil ac ysgolheictod, gan ddathlu llwyddiant yr unigolion a anrhydeddir, a... Read More

Her Dysgu’r Cyfnod Clo

Heddiw rydym ni’n lansio cystadleuaeth i ddysgwyr blwyddyn 11 a blwyddyn 13 i helpu i gymell eu dysgu yn ystod y cyfnod clo Y mis hwn mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, academi genedlaethol y celfyddydau a’r gwyddorau, yn dathlu ei deng mlwyddiant. I nodi hyn, ac i helpu i gefnogi cenedlaethau iau, rydym ni’n la... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cyhoeddi Dau Gymrawd Er Anrhydedd newydd

Ymhlith y rhai sydd wedi’u derbyn i Gymrodoriaeth Cymdeithas DdysgedigCymru, academi genedlaethol y celfyddydau a’r gwyddorau, mae cyd-ddarganfyddydd pylsar a darlithydd Reith y BBC. Etholwyd y ffisegydd y Fonesig Jocelyn Bell Burnell, a ddarganfu pylsarau pan oedd yn fyfyriwr ôl-raddedig, a’r hanesydd yr Athr... Read More