News

The latest news from the Learned Society of Wales

#ChooseToChallenge: Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod – Neges gan y Llywydd

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae'n bleser gennyf ailddatgan ymrwymiad Cymdeithas Ddysgedig Cymru i gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn enwedig i gynnwys menywod. Yn ystod yr wythnosau i ddod, byddwn yn tynnu sylw at gyflawniadau ac arbenigedd ein Cymrodyr benywaidd ar draws y gwyddorau, y celfyddydau, y dyniaet... Read More

Mae Grym Meddal yn Gallu Hyrwyddo Cymru ar Lwyfan y Byd

Mae gweledigaeth o Gymru fel cenedl hunanhyderus, allblyg, sy’n gwneud y mwyaf o’i diwylliant nodedig, yn cael ei ddarlunio mewn adroddiad newydd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae Cymru a'r Byd: Partneriaethau Byd-eang, Manteision Lleol yn dadlau bod yn rhaid i Gymru wneud y mwyaf o’i "grym meddal", ei phri... Read More

Map o Fryste 1480

Mae Helen Fulton wedi gweithio gyda Historic Towns Trust a thîm o haneswyr ac archeolegwyr o Fryste, i gyhoeddi’r prosiect A Map of Bristol in 1480: A Medieval Merchant City. Cefnogwyd y prosiect ei gefnogi drwy gyllid gan Brifysgol Bryste a chymdeithasau hanes lleol ym Mryste. Mae'r map yn ailadeiladu'r dd... Read More

Bywgraffiad Syr Owen Morgan Edwards yn ennill gwobr

Dyfarwnwyd Gwobr Goffa Syr Ellis Griffith, Prifysgol Cymru 2020 i’r Athro Hazel Walford Davies am ei chyfrol O.M.: Cofiant Syr Owen Morgan Edwards. Dyma’r cofiant llawn cyntaf i’r Cymro pwysig hwn a weithiodd yn ddiflino i sicrhau adfywiad yr iaith Gymraeg a llenyddiaeth, diwylliant ac addysg Cymru. Fel un... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ymateb i adolygiad o wariant Llywodraeth y DU

Fel academi genedlaethol Cymru, rydym yn croesawu cydnabyddiaeth Llywodraeth y DU o bwysigrwydd hanfodol ymchwil a datblygu. Bydd y cyhoeddiad yn Adolygiad o Wariant yr hydref o bron i £15 biliwn o fuddsoddiad ym maes ymchwil a datblygu, yn hanfodol i helpu'r DU i wella o'r argyfwng presennol. Mae'n bwysig bod buddso... Read More