News

The latest news from the Learned Society of Wales

Cynhadledd Llawysgrifau Cymreig c.800–c.1800

Mae’r Gymdeithas yn cefnogi Cynhadledd Llawysgrifau Cymreig c.800–c.1800, 20 - 22 Mehefin yn Aberystwyth. Cynhelir y gynhadledd hon ar y cyd rhwng Canolfan Prifysgol Cymru ar gyfer Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Uwch a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddathlu cyhoeddi A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribe... Read More

Lansiad Academi Ifanc y DU 

Galw am arweinwyr newydd i fod yn aelodau cyntaf Academi Ifanc newydd y DU Heddiw mae Academi Ifanc Genedlaethol y DU gyfan yn cael ei lansio - y gyntaf o’i math - sef rhwydwaith o ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol gyrfa gynnar. Bydd Academi Ifanc y DU yn dod ag ymchwilwyr, arloeswyr, clinigwyr, gweithwyr proff... Read More

Cofio Syr John Meurig Thomas

Roedd Syr John Meurig Thomas yn un o Gymrodyr sefydlol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn adnabyddus am ei waith arloesol mewn cemeg catalytig. Yn dilyn ei farwolaeth yn 2020, cynhaliwyd gwasanaeth coffa iddo yng Nghapel Bethesda, Llangennech. Ysgrifennodd ffrind i’r teulu, Dr Neville Evans gofnod o’r gwasanae... Read More

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu henwi yn rhestr  ddiweddaraf Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines: Dr. Gwyneth Lewis, MBE am wasanaethau i LenyddiaethYr Athro James Durrant, CBE am wasanaethau i Ffotocemeg ac Ymchwil i Ynni SolarYr Athro Glyn Hewinson, CBE am wasanaethau i Iechyd a Lle... Read More

Grantiau Gweithdy Ymchwil

Heddiw, mae'n bleser gennym lansio ein cynllun ariannu Grantiau Gweithdai Ymchwil. Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad, ac fe'i cefnogir gan CCAUC. Gan adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot y llynedd, rydym wedi datblygu ... Read More

Gwyddoniaeth a’r Senedd: Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Olivia Harrison, ein Prif Weithredwr, fydd un o’r siaradwyr yn nigwyddiad Gwyddoniaeth a’r Senedd eleni. Y thema yw ‘Adeiladu ein Dyfodol: Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru’.  Bydd yr Athro Rick Delbridge FLSW, un o Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sydd wedi bod yn rhan ganolog o’n cyfres ddiweddar o ... Read More

Y Gymdeithas yn Croesawu Canlyniad FfRhY2021 ar gyfer Cymru 

Mae prifysgolion Cymru yn chwarae rôl hanfodol wrth fynd i’r afael â nifer o’r heriau rydym yn eu hwynebu heddiw, a’r heriau fyddwn yn eu hwynebu yn y dyfodol.  Dyna'r casgliad o ganlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil [FfRhY2021] heddiw. FfRhY2021 yw system y DU ar gyfer asesu rhagoriaeth ymchwil m... Read More

Cyfle am Swydd: Swyddog Cyllid

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid profiadol, trylwyr ac sydd â phrofiad digidol i ymuno â’n tîm bach, deinamig a chyfeillgar. Gallwch lawrlwytho ein pecyn swyddi i gael gwybodaeth lawn am y rôl a’r broses ymgeisioCais am gyflogaeth Mae’r Swydd... Read More