Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Cynaliadwyedd yr Hinsawdd yn y System Academaidd – Pam a Sut

The disruptions caused by the COVID-19 pandemic have drastically pushed us to re-think our working modes and practices, leaving almost no domain unchanged. At the same time, the latest IPCC report leaves no room for doubt about the urgent need to take action against the climate crisis. These two crises have inescapabl... Read More

Cymru a’r Byd: Cynefin, Gwladychiaeth a Chydgysylltiadau Byd-eang

Gwnaiff y gynhadledd hon leoli hanes Cymru o fewn cyd-destunau byd-eang a threfedigaethol.Mae’r gynhadledd yn gwahodd cynigion ar gyfer papurau sy’n ymwneud â materion a dadleuon cyfoes hanesyddiaeth yn ogystal â pholisïau cyhoeddus.Ar y naill law, mae’r gynhadledd yn ceisio ehangu ysgolheictod diweddar sydd ... Read More

Rhaglen Talent Gynyddol i Fenywod mewn Gwyddoniaeth

The L’Oréal-UNESCO UK and Ireland For Women in Science Rising Talent Programme offers awards to promote, enhance and encourage the contribution of women pursuing their research careers in the UK or Ireland.Since 2007, each year five women post-doctoral researchers are awarded a grant worth £15,000 (equivalent € ... Read More

Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Cafodd tri o’n Cymrodorion eu cydnabod yn ddiweddar ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd: Cydnabu’r Athro Julie Lydon, Cyn-is Ganghellor, Prifysgol De Cymru, drwy roi’r teitl ‘Y Fonesig’ iddi am ei gwasanaethau i addysg uwch. Cydnabu’r Athro Helen Stokes-Lampard, Athro Addysg Ymarfer Cyffredinol,... Read More

Profiadau o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021: Arolwg

Mae’r Rhaglen Asesiad Ymchwil y Dyfodol, a arweinir gan gyrff cyllid arweiniol y DU, yn arolygu ymchwilwyr ynghylch eu profiadau o REF2021.  FRAP aims to explore possible approaches to the assessment of UK higher education research performance. As part of this work, the funding bodies seek to understand the imp... Read More

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Bolisi a Materion Cyhoeddus

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi bod yn canolbwyntio’n bennaf ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) ar gyfer ein gwaith polisi.  Mae'r Bil yn diddymu Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ac yn creu Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru newydd a elwir y Comi... Read More

‘Heddwch ac Iechyd’: Cynhadledd Undydd

Yn ôl ym 1938, nid ar ddamwain yr enwyd yr adeilad newydd yng ngerddi Cathays, Caerdydd, yn ‘Y Deml Heddwch ac Iechyd’. Yn wyneb heriau heddiw, dyma gynhadledd a fydd yn rhoi llwyfan o’r newydd i’r cysylltiadau rhwng Byd Iach a Byd Heddychlon. Y prif siaradwr fydd Dr Rowan Williams, Cadeirydd Academi Heddw... Read More

Y Sefydliad Ffiseg yn Enwi’r Athro Lyn Evans yn Gymrawd er Anrhydedd

Mae'r Sefydliad Ffiseg wedi enwi'r Athro Lyn Evans, y ffisegydd adnabyddus o Gymru, yn Gymrawd er Anrhydedd ar gyfer 2021. Meddai'r Athro Lyn Evans: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy enwi'n Gymrawd er Anrhydedd gan y Sefydliad Ffiseg.“Rwy'n falch o ymuno â grŵp mor ysbrydoledig o ffisegwyr ac rwy'n edr... Read More

Yr Athro Hywel Thomas yn Derbyn Anrhydedd yn Tsieina

Cafodd yr Athro Hywel Thomas ei ethol yn aelod tramor o Academi Gwyddorau Tsieina yn eu cynhadledd diweddar. Mae'r Athro Hywel Thomas yn Athro Ymchwil Nodedig mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd, yn sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol, ac yn Athro UNESCO wrth Ddatblygu Geoamgyl... Read More

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Prifysgol y Flwyddyn

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi derbyn y teitl mawreddog Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education. Mae'r dyfarniad yn cydnabod cyflawniadau Met Caerdydd yn ystod y flwyddyn academaidd 2019/20 a'r ffyrdd y mae'r Brifysgol wedi sefydlu ei hun fel prifysgol flaengar sy'n cael ei gyrru gan wertho... Read More