Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Cymrodyr yn yr Eisteddfod

Mae nifer o’n Cymrodyr yn brysur gyda’r Eisteddfod AmGen eleni mewn amrywiol ffyrdd. I ymuno â’r digwyddiadau, ewch i’r Maes rhithwir. Dydd Iau 5 Awst 16:00, Gwyddoniaeth Panel Trafod y Dydd: Hinsawdd – Beth Nesaf? Elin Rhys yn sgwrsio gyda’r Athro Siwan Davies, yr Athro Gareth Wyn Jones ... Read More

Yr Athro Nighel John

Mae'r Athro Nigel John FLSW wedi derbyn doethuriaeth uwch – Doethur mewn Gwyddoniaeth (DSc) - gan Brifysgol Caer.  Mae ymchwil yr Athro John wedi canolbwyntio'n bennaf ar ddefnyddio delweddu ac amgylcheddau rhithwir i gymwysiadau meddygol.  Cyflwynodd 12 o'i gyhoeddiadau mwyaf arwyddocaol o bob rhan o'i yrfa... Read More

Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021

Mae WISERD wedi cyhoeddi'r enillydd eu Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021 flynyddol. Muhao Du o Brifysgol Caerdydd sydd wedi ennill y wobr am ei boster - ‘Finding Harmony in Hardship: experiences of expatriates in subsidiaries of Chinese MNCs in the high technology sector’. Mae Emma Reardon o Brifysgol Cym... Read More

Gŵyl Wyddoniaeth Merthyr 2021

16-18 Gorffennaf Mae'r Gymdeithas yn cefnogi Gŵyl Wyddoniaeth Merthyr, sydd yn cael ei rhedeg ar-lein eleni. Mae'r ŵyl yn rhoi’r cyfle i bobl sydd ddim yn byw mewn tref Brifysgol i archwilio gwyddoniaeth, a'i nod yw dangos i blant a phobl ifanc yn eu harddegau fod bod yn wyddonydd yn yrfa hyfyw. Read More

Deall Proses Etholiadol y Gymrodoriaeth

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ym mis Mehefin i ddarparu gwybodaeth am y broses o ethol Cymrodyr i’r Gymdeithas: Dydd Mawrth 15 Mehefin, 3.00pm: Cyfarfod zoom agored ar gyfer unrhyw enwebeion posibl ar gyfer Cymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sydd â diddordeb yn y broses o ddod yn Gymraw... Read More

Gwobrau, Penodiadau a Darlithoedd: Mis Mai 2021

Mae’r Athro Bernard Schutz, Athro yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd, wedi cael ei ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol. Mae’r Athro Schiutz yn ffisegydd damcaniaethol, sy’n arbenigo mewn gwyddoniaeth ton disgyrchiant. Llongyfarchiadau i'r Athro Mike Edmunds, Athro Emeritws... Read More

Grantiau Gweithdy Ymchwil Astudiaethau Cymreig

Bwriad ein Grantiau Gweithdy Ymchwil ydy hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol a phartneriaeth rhwng ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau ac o amrywiaeth o sefydliadau, o fewn y gymuned academaidd, y sectorau cyhoeddus a phreifat, Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector fel y bo’n briodol. Gwnewch c... Read More