Os Mai Cenhadaeth Ddinesig yw’r Ateb, Beth Yw’r Cwestiwn?

Bydd y drafodaeth ford gron hon, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Cymru. 

Sut mae mabwysiadu ‘cenhadaeth ddinesig’ yn newid y ffordd y mae angen i brifysgolion weithio a meddwl? Un o’r prif ffocws yw gweithio mewn partneriaeth go iawn, adeiladu ymddiriedaeth, gwrando’n weithredol a chyd-gynhyrchu go iawn. Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gefnogi gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yn y drafodaeth hon, byddwn yn edrych ar y ffordd y gall mabwysiadu ‘cenhadaeth ddinesig’ newid y ffordd y dylai prifysgolion weithio a meddwl. Canolbwyntir ar gydweithio, adeiladu hyder, gwrando’n astud a chyd-gynhyrchu go iawn.

Bydd ein trafodaeth yn edrych ar safbwyntiau partneriaid ar y ffordd rydym wedi cydweithio i greu ein cenhadaeth ddinesig, yr heriau, a dyfodol y gwaith hwn. Byddwn hefyd yn trafod sut rydym yn defnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel fframwaith ar gyfer gweithredu, arloesi a defnyddio ymchwil gan bobl i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisïau.

Our journey to ending social inequality by 2030 in North Wales Tickets