Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Dathliad: T. H. Parry-Williams

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T. H. Parry-Williams yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Siaradwyr: Bleddyn Owen Huws – ‘Cerddi olaf T. H. Parry-Williams’Llion Jones – ‘‘Where yo’ goin’ bud?’: golwg ar ddyddiadur taith 1925 T. H. Parry-Williams’Emyr Lewis – ‘E2+ B + ... Read More

The History of Wales in Twelve Poems

Mae ‘The History of Wales in Twelve Poems’ gan yr Athro M. Wynn Thomas wedi ei gyhoeddi. Mae'r deuddeg o gerddi darluniadol yn amlygu gwahanol gyfnodau o hanes Cymru. Down the centuries, poets have provided Wales with a window onto its own distinctive world. This book gives the general reader a sense of the... Read More

Cymmrodorion Rhaglen Ddarlithoedd: Cyhoeddi Rhaglen

Mae'r lein-yp ar gyfer cyfres ddarlithoedd y Cymmrodorion, 2021-22 wedi cael ei gyhoeddi, ac mae'n un hynod ddiddorol: mae lles, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, archaeoleg, ffenestri gwydr lliw a menywod yng Nghymru yn yr oesoedd canol i gyd yn cael eu cynnwys. Gellir lawrlwytho'r rhaglen yma. Mae’n bleser gan y... Read More

Narrative Ethics in the Hebrew Bible: Yr Athro Eryl W. Davies

Mae'r Athro Eryl Wynn Davies wedi cyhoeddi’r llyfr hwn yn ddiweddar: Narrative Ethics in the Hebrew Bible.   By examining these narratives, Davies shows that a fruitful and constructive dialogue is possible between biblical ethics and modern philosophy. He also emphasizes the ethical accountability of biblic... Read More

Penodi Dr Rowan Williams FLSW yn Gadeirydd Academi Heddwch Cymru

Academi Heddwch Cymru wedi cyhoeddi mai cyn Archesgob Cymru a Chaergaint, Yr Athro Rewan Williams, yw ei Chadeirydd cyntaf. Meddai’r Dr Rowan Williams: “Mae gan Gymru draddodiad hir o weledigaeth ryngwladol ac ymrwymiad i gymod cymdeithasol a chydwladol. Mae’n bleser ac yn anrhydedd i fod yn rhan o’r fenter... Read More

Cerdded i Siarad Gyda’ch Plant: Yr Athro Meredith Gattis

Mae mynd am dro gyda’ch plant yn ffordd wych o’u cael nhw i siarad efo chi. Mae’r erthygl hon o’r National Geographic yn cynnwys yr Athro Meredith Gattis FSLW. Regardless of where you’re talking to your child, good conversations begin with strong connections. “There’s decades of research sho... Read More

‘Pandemigau a Mwy: Dysgu o Argyfyngau’

4.00pm - 5.30pm, 19 Hydref Mae sut y gallwn ddysgu o hanes i ddod allan yn gryfach o'n cyfnod presennol o argyfwng, yn destun darlith Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sy'n cynnwys yr Athro&... Read More

Yr Athro Terry Threadgold

Mae Routledge wedi cyhoeddi’r llyfr hwn yn ddiweddar, sy’n cynnwys cyfraniad gan un o’n Cymrodorion, yr Athro Terry Threadgold: Women in Social Semiotics and SFL: Making a Difference. 'This book showcases interviews with nine women who have made pioneering contributions to social semiotics and system... Read More