Archive for the ‘Digwyddiadau’ Category

Moesoldeb Eiriolaeth: Hamlyn Lecture Series 2021

Beth yw moeseg yr eiriolwr y mae ei waith yn golygu bod yn ddadleuol, yn chwilfrydig, yn ddig, yn ganmoliaethus neu'n ymddiheurol - fel y mae'r achlysur yn gofyn amdano - ar ran yr unigolyn sy'n talu am ei lais?

Yr Arglwydd Pannick CF sy'n cy... Read More

Os Mai Cenhadaeth Ddinesig yw’r Ateb, Beth Yw’r Cwestiwn?

Bydd y drafodaeth ford gron hon, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Cymru. 

Ar ddydd Mercher 24 Tachwedd bydd Cyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe yn cynnal ei phumed Ddarlith Zienkiewicz.

Y siaradwr gwadd fydd  y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE FREng FRS, Julia King, a fydd yn cyflwyno darlith y... Read More

Dathliad: T. H. Parry-Williams

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T. H. Parry-Williams yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Siaradwyr:

  • Bleddyn Owen Huws – ‘Cerddi olaf T. H. Parry-W... Read More

Cymmrodorion Rhaglen Ddarlithoedd: Cyhoeddi Rhaglen

Mae'r lein-yp ar gyfer cyfres ddarlithoedd y Cymmrodorion, 2021-22 wedi cael ei gyhoeddi, ac mae'n un hynod ddiddorol: mae lles, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, archaeoleg, ffenestri gwydr lliw a menywod yng Nghymru yn yr oesoedd canol i gyd yn cael eu cynnwys.

4.00pm - 5.30pm, 19 Hydref

Mae sut y gallwn ddysgu o hanes i ddod allan yn gryfach o'n cyfnod presennol o argyfwng, yn destun darlith Cymdeith... Read More