Archive for the ‘Digwyddiadau’ Category

Cymrodyr yn yr Eisteddfod, 2022

Bydd nifer fawr oBydd nifer fawr o’n Cymrodyr yn cyfrannu at yr Eisteddfod eleni. Gallwch ddarllen crynodeb o bwy fydd yn cyfrannu yma

Bydd y rhaglen Clwstwr sydd yn cael ei hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) /Llywodraeth Cymru, dan gyfarwyddyd Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr Athro Justin Lewis, yn arddangos rhai o'u 100+ o brosiectau arloesi yn y cyfryngau yn ClwstwrVerse... Read More

Corfforaethau, Atebolrwydd a Hawliau Dynol: Cynhadledd

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cefnogi cynhadledd ddeuddydd (12-13 Mai 2022), dan drefniant Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Bydd y gynhadledd yn ymdrin â’r rôl a chwaraeir gan sefydliadau rhyngwladol, rhanbarthol... Read More

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022: Galwad am Bapurau

“Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy'n newid”

Mae WISERD| yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau cyfoes byd-eang wrth lunio cymdeithas sifil a ... Read More