Archive for the ‘Digwyddiadau’ Category

Cynaliadwyedd yr Hinsawdd yn y System Academaidd – Pam a Sut

The disruptions caused by the COVID-19 pandemic have drastically pushed us to re-think our working modes and practices, leaving almost no domain unchanged. At the same time, the latest IPCC report leaves no room for doubt about the urgent need to take action again... Read More

Ymchwil Anghydraddoldebau Iechyd

Mae cenhedlaeth newydd o ddulliau gwyddonol yn gwella ein dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd yn Ewrop, ond mae angen buddsoddiad mewn isadeiledd data er mwyn gwneud defnydd o’i botensial ar gyfer bwydo’r gwaith o greu polisi, yn ôl adroddiad newydd.

Bydd systemau ynni, economeg ac ymgysylltiad cymunedol ymhlith y pynciau dan sylw yn ein Cynhadledd Ymchwil ar Ddechrau Gyrfa, a gynhelir 26 Tachwedd.

Dyddiad: 26 Tachwedd

... Read More

Moesoldeb Eiriolaeth: Hamlyn Lecture Series 2021

Beth yw moeseg yr eiriolwr y mae ei waith yn golygu bod yn ddadleuol, yn chwilfrydig, yn ddig, yn ganmoliaethus neu'n ymddiheurol - fel y mae'r achlysur yn gofyn amdano - ar ran yr unigolyn sy'n talu am ei lais?

Yr Arglwydd Pannick CF sy'n cy... Read More

Os Mai Cenhadaeth Ddinesig yw’r Ateb, Beth Yw’r Cwestiwn?

Bydd y drafodaeth ford gron hon, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Cymru. 

Ar ddydd Mercher 24 Tachwedd bydd Cyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe yn cynnal ei phumed Ddarlith Zienkiewicz.

Y siaradwr gwadd fydd  y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE FREng FRS, Julia King, a fydd yn cyflwyno darlith y... Read More

Dathliad: T. H. Parry-Williams

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T. H. Parry-Williams yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Siaradwyr:

  • Bleddyn Owen Huws – ‘Cerddi olaf T. H. Parry-W... Read More

Cymmrodorion Rhaglen Ddarlithoedd: Cyhoeddi Rhaglen

Mae'r lein-yp ar gyfer cyfres ddarlithoedd y Cymmrodorion, 2021-22 wedi cael ei gyhoeddi, ac mae'n un hynod ddiddorol: mae lles, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, archaeoleg, ffenestri gwydr lliw a menywod yng Nghymru yn yr oesoedd canol i gyd yn cael eu cynnwys.