Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol

Ar 25 Mawrth 2019, cynhaliom ni weithdy gyda’r Gymdeithas Frenhinol â’r teitl “Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol” (Net-zero Carbon Wales 2040: A vision of the future). Daeth y digwyddiad ag arbenigedd at ei gilydd o’r byd academaidd, llywodraeth a diwydiant i ystyried sut y gellid harne... Read More

Yr Athro Hywel Francis: gorau arf, arf dysg

I nodi cyhoeddi ein carfan o Gymrodyr yn 2019, yn gynharach eleni gwahoddom ni rai o’r rhai a etholwyd i fyfyrio ar eu gyrfaoedd hyd yma.Ceir manylion un o’r Cymrodyr hynny isod. Gyda phrofiad academaidd ynghyd â phrofiad seneddol, mae’r Athro Hywel Francis wedi cyfrannu at nifer o feysydd dysg. Ymhlith ei g... Read More

Mrs Sally Roberts Jones: cariad at lyfrau

I nodi cyhoeddi ein carfan o Gymrodyr yn 2019, yn gynharach eleni gwahoddom ni rai o’r rhai a etholwyd i fyfyrio ar eu gyrfaoedd hyd yma.Ceir manylion un o’r Cymrodyr hynny isod. Mae Sally Roberts Jones yn fardd, bywgraffydd, beirniad, hanesydd a llyfryddwr. Mor bell yn ôl ag y gall gofio, mae “wastad wedi ys... Read More

Medalau 2019

Dyfarnwyd medalau Cymdeithas Ddysgedig Cymru neithiwr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mewn seremoni’n dathlu llwyddiant yn y byd academaidd. Mae medalau academi genedlaethol Cymru’n cydnabod cyfraniadau rhagorol mewn ymchwil ac ysgolheictod, gan ddathlu llwyddiant yr unigolion a anrhydeddir, a’r sect... Read More

Anthropolegau Cymdeithasol y Cymry: Y Gorffennol a’r Presennol

Cynhaliodd WISERD ddarlith gyda'r nos a symposiwm undydd ym Mhrifysgol Caerdydd yr wythnos hon. Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd gyda'r Sefydliad Anthropolegol Brenhinol, Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion. Roedd Anthropolegau Cymdeithasol y Cymry: Y Gorffennol a'r Presennol yn edrych ... Read More

Y Gymdeithas Ddysgedig yn croesawu 48 Cymrawd Newydd

Mae deugain ac wyth o unigolion wedi ymuno â ni yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru yn Gymrodyr etholedig newydd. Mae ein Cymrodyr newydd wedi cyfrannu at fyd dysg fel ymchwilwyr, academyddion a phobl broffesiynol - ac mae gan bob un gyswllt cryf â Chymru. Fel Academi Genedlaethol Cymru, mae’n bleser gennym yng Ngh... Read More

Cyfrannu at Strategaeth Ryngwladol Cymru

Mae’r Gymdeithas Ddysgedig a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi llunio set o argymhellion a myfyrdodau ar gyfer Strategaeth Ryngwladol ddatblygol Llywodraeth Cymru. Mewn ymateb i wahoddiad gan y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Gymraeg, cawsom gynulliad o gynrychiolwyr o rwydweithiau cymdeithas sifil ... Read More

Datganiad ALLEA, EUA a Science Europe

Cyhoeddodd Ffederasiwn Academïau’r Gwyddorau a’r Dyniaethau Ewrop (ALLEA), Cymdeithas Prifysgolion Ewrop (EUA) a Science Europe ddatganiad ar y cyd ar 10 Ebrill ar yr angen brys i gefnogi ymrwymiadau i ryddid academaidd ac ymreolaeth prifysgolion gyda gweithredu cadarn. Yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru rydym ni... Read More