Amira Guirguis

Athro (Fferylliaeth), Cyfarwyddwr Rhaglen MPharm a Phennaeth Ymarfer Fferylliaeth, Prifysgol Abertawe Mae'r Athro Guirguis yn fferyllydd-ymchwilydd rhyngwladol mewn 'camddefnyddio sylweddau', y mae ei waith arloesol yn cynnwys arwain y gwasanaeth gwirio cyffuriau trwyddedig cyntaf gan Swyddfa Gartref y DU. Mae ei ch... Read More

Aled Eirug

Cadeirydd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Fel Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru, Dr Eirug oedd y pennaeth golygyddol ar gyfer darllediadau o etholiadau'r DU ac Ewrop a Refferendwm 1997 ar draws tri chyfrwng yn Gymraeg a Saesneg. Hefyd, lluniodd bolisi iaith leiafrifol ar gyfer y BBC yng Ngogledd Iwerddon ac... Read More

Gary Beauchamp

Athro Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyn-athro ysgol gynradd yng Nghaerdydd yw’r Athro Beauchamp. Mae ganddo broffil rhyngwladol, yn enwedig o ran y defnydd o dechnolegau rhyngweithiol wrth ddysgu ac addysgu, o’r blynyddoedd cynnar hyd at y brifysgol. Mae ei gyfraniad at ddatblygiad Fframwaith Cymhwyse... Read More