Gary Beauchamp

Athro Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyn-athro ysgol gynradd yng Nghaerdydd yw’r Athro Beauchamp. Mae ganddo broffil rhyngwladol, yn enwedig o ran y defnydd o dechnolegau rhyngweithiol wrth ddysgu ac addysgu, o’r blynyddoedd cynnar hyd at y brifysgol. Mae ei gyfraniad at ddatblygiad Fframwaith Cymhwyse... Read More

Anne Edwards

Yr Athro Emerita, yn Flaenorol: Cyfarwyddwr yr Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen Read More