Chris Taylor

Cyfarwyddwr Academaidd, Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Caerdydd (SPARK) Read More

Sally Power

Cyfarwyddwr, addysg WISERD, Cyd-gyfarwyddwr WISERD, Athro Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd Read More

Lynn Williams

Ysgrifennydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru; yn flaenorol: Ysgrifennydd Cychwynnol, wedyn Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd cyntaf, Cymdeithas Ddysgedig Cymru (2010 – 2014); Ysgrifennydd Cyffredinol, Prifysgol Cymru Read More

Gareth Rees

Athro Ymchwil ac (yn flaenorol) Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru, (WISERD), Ysgol Y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd Read More

John Andrews

Dirprwy Ganghellor Prifysgol De Cymru; yn flaenorol Athro y Gyfraith, Pennaeth Adran y Gyfraith a Dirprwy Bennaeth, Prifysgol Cymru, Aberystwyth; Prif Weithredwr CCABC a CCAUC. Read More

Sally Davies

Yn flaenorol: Is-Ddeon, Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd; Ymgynghorydd mewn Geneteg Feddygol, Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Read More

Medwin Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru. Read More