Anne Edwards

Yr Athro Emerita, yn Flaenorol: Cyfarwyddwr yr Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen Read More

Alma Harris

Yr Athro Arweinyddiaeth mewn Addysg yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Read More

Chris Taylor

Cyfarwyddwr Academaidd, Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Caerdydd (SPARK) Read More

Sally Power

Cyfarwyddwr, addysg WISERD, Cyd-gyfarwyddwr WISERD, Athro Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd Read More

Lynn Williams

Ysgrifennydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru; yn flaenorol: Ysgrifennydd Cychwynnol, wedyn Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd cyntaf, Cymdeithas Ddysgedig Cymru (2010 – 2014); Ysgrifennydd Cyffredinol, Prifysgol Cymru Read More

Gareth Rees

Athro Ymchwil ac (yn flaenorol) Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru, (WISERD), Ysgol Y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd Read More

John Andrews

Dirprwy Ganghellor Prifysgol De Cymru; yn flaenorol Athro y Gyfraith, Pennaeth Adran y Gyfraith a Dirprwy Bennaeth, Prifysgol Cymru, Aberystwyth; Prif Weithredwr CCABC a CCAUC. Read More