Medwin Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru. Read More

Sally Davies

Yn flaenorol: Is-Ddeon, Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd; Ymgynghorydd mewn Geneteg Feddygol, Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Read More