News

The latest news from the Learned Society of Wales

Enwebiadau bellach ar agor

Mae enwebiadau bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau a'r holl ddogfennau ategol yw 31 Hydref 2019. Gwelir yma am fwy o wybodaeth Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cylch etholiad, cysylltwch â Fiona Gaskell  Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn yr Eisteddfod

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol eleni rhwng 3 a 10 Awst, gyda’r Maes yn Llanrwst yn Sir Conwy. Mae’r Gymdeithas yn cynnal ac yn cefnogi digwyddiadau drwy gydol yr Eisteddfod, a gallwch ddarllen amdanynt isod. Mae nifer o’n Cymrodyr hefyd yn brysur gyda’r Eisteddfod mewn amrywiol ffyrdd, ac mae’r rhain ... Read More

Yr Athro Alan Guwy: Ynni, Amgylchedd a Chynaladwyedd

I nodi cyhoeddi ein carfan o Gymrodyr yn 2019, yn gynharach eleni gwahoddom ni rai o’r rhai a etholwyd i fyfyrio ar eu gyrfaoedd hyd yma.Ceir manylion un o’r Cymrodyr hynny isod. Gwyddonydd â thros 30 mlynedd o brofiad ym maes Ynni a’r Amgylchedd yw’r Athro Alan Guwy. Mae’n academydd blaenllaw yn gweithio... Read More

Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol

Ar 25 Mawrth 2019, cynhaliom ni weithdy gyda’r Gymdeithas Frenhinol â’r teitl “Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol” (Net-zero Carbon Wales 2040: A vision of the future). Daeth y digwyddiad ag arbenigedd at ei gilydd o’r byd academaidd, llywodraeth a diwydiant i ystyried sut y gellid harne... Read More

Yr Athro Hywel Francis: gorau arf, arf dysg

I nodi cyhoeddi ein carfan o Gymrodyr yn 2019, yn gynharach eleni gwahoddom ni rai o’r rhai a etholwyd i fyfyrio ar eu gyrfaoedd hyd yma.Ceir manylion un o’r Cymrodyr hynny isod. Gyda phrofiad academaidd ynghyd â phrofiad seneddol, mae’r Athro Hywel Francis wedi cyfrannu at nifer o feysydd dysg. Ymhlith ei g... Read More

Mrs Sally Roberts Jones: cariad at lyfrau

I nodi cyhoeddi ein carfan o Gymrodyr yn 2019, yn gynharach eleni gwahoddom ni rai o’r rhai a etholwyd i fyfyrio ar eu gyrfaoedd hyd yma.Ceir manylion un o’r Cymrodyr hynny isod. Mae Sally Roberts Jones yn fardd, bywgraffydd, beirniad, hanesydd a llyfryddwr. Mor bell yn ôl ag y gall gofio, mae “wastad wedi ys... Read More

Medalau 2019

Dyfarnwyd medalau Cymdeithas Ddysgedig Cymru neithiwr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mewn seremoni’n dathlu llwyddiant yn y byd academaidd. Mae medalau academi genedlaethol Cymru’n cydnabod cyfraniadau rhagorol mewn ymchwil ac ysgolheictod, gan ddathlu llwyddiant yr unigolion a anrhydeddir, a’r sect... Read More