Clair Rowden

Athro Cerddoriaeth, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd Mae Clair Rowden yn Athro Cerddoleg yn Ysgol Gerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil yn trafod Ffrainc y bedwaredd ganrif ar bymtheg, trawsgenedlaetholdeb ac opera a theatr cerdd, ei dderbyniad gan y beirniaid, cynhyrchu llwyfan... Read More