Er Cof am Syr John Houghton FLSW

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Syr John Houghton, un o Gymrodyr cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Brodor o Ddyserth oedd Syr John, a chwaraeodd ran flaenllaw yng ngweithgor asesu gwyddonol y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd, Canolfan Hadley ar gyfer Rhagweld ac Ymchwil i’r Hinsawdd a’r Swyddfa Dywydd.

Cyhoeddir coflith iddo maes o law.