Dathlu rhagoriaeth: enwebiadau bellach ar agor

Mae enwebiadau bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau a’r holl ddogfennau ategol yw 31 Hydref 2020.

Gwelir yma am fwy o wybodaeth.

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn broses drylwyr, gyda Chymrodyr presennol yn cyfrannu ar bob cam o’r enwebu a’r asesu. Rydym yn croesawu enwebiadau gan bobl o bob cefndir, profiad, barn, cred a diwylliant.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cylch etholiad, cysylltwch â Fiona Gaskell