Corfforaethau, Atebolrwydd a Hawliau Dynol: Cynhadledd

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cefnogi cynhadledd ddeuddydd (12-13 Mai 2022), dan drefniant Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Bydd y gynhadledd yn ymdrin â’r rôl a chwaraeir gan sefydliadau rhyngwladol, rhanbarthol a chenedlaethol wrth sicrhau bod corfforaethau yn atebol os byddant yn tramgwyddo cyfreithiau hawliau dynol.

Ceir manylion y gynhadledd yma.

Bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn anelu at archwilio’n feirniadol y rôl a chwaraeir gan sefydliadau rhyngwladol, rhanbarthol a chenedlaethol mewn corfforaethau cynhaliol (yn enwedig corfforaethau rhyngwladol) sy’n gyfrifol o fynd yn erbyn hawliau dynol o ystyried y rheidrwydd o gyfiawnder cymdeithasol ac ecolegol, a thegwch rhwng cenedlaethau. Bydd y trafodaethau yn cael eu cynnal yng nghyd-destun astudiaethau achos mewn llywodraethu adnoddau naturiol o fewn gwledydd a rhanbarthau dethol, yn enwedig Affrica, Asia ac America Ladin. Bydd y gynhadledd hefyd yn anelu at gynnig fframwaith cyfreithiol byd-eang ar gyfer yr atebolrwydd a’r gweithrediad o’r gyfraith yn erbyn grwpiau corfforaethol a’u cyfarwyddwyr, gweithwyr, rheolwyr a’u cyfran-dalwyr sy’n gyfrifol am gam-drin hawliau dynol, gan ystyried y mentrau a safonau hawliau dynol presennol megis Canllawiau’r OECD ar Fentrau Rhyngwladol, Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig ar Fusnes a Hawliau Dynol, gwaith cyn Gynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Fusnes a Hawliau Dynol, John Ruggie a Chytundeb Drafft Busnes a Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.

Corporate Accountability, Human Rights and Natural Resources Governance Tickets, Thu 12 May 2022 at 13:00 | Eventbrite