Mapio Ymchwil a Datblygu: Beth yw Persbectif Cymru?

Mae’r Sefydliad ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn rhedeg y digwyddiad The R&D Roadmap – Levelling Up Across the UK, on 7th October ar 7 Hydref. Mae Ken Skates AS yn cyflwyno persbectif Cymreig, ochr yn ochr ag Amanda Solloway AS a’r Athro Richard Jones FRS.