Anthony Cohn

Athro Rhesymu Awtomataidd, Prifysgol Leeds Mae diddordebau ymchwil yr Athro Cohn yn amrywio o waith damcaniaethol ar y ffyrdd o ddeall y berthynas rhwng gwrthrychau a'u lleoliadau yn y gofod, sut mae cyfrifiaduron a pheiriannau'n dehongli gwybodaeth weledol a Systemau Cymorth Penderfyniad, yn enwedig ar gyfer yr amg... Read More