Clare Bryant

Athro Imiwnedd Cynhenid, Prifysgol Caergrawnt. Cafodd yr Athro Bryant ei hyfforddi fel milfeddyg, ac mae hi’n aelod o Goleg Brenhinol y Milfeddygon, er bod llawer o’i gwaith hefyd yn ymwneud â bioleg dynol. Mae hi’n arbenigo ym maes imiwnedd cynhenid, sef un o’r llinellau amddiffyn cyntaf yn erbyn antigenau... Read More