Rachel Collis

Anesthetydd ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae gwaith yr Athro Rachel Collis ar anaesthesia obstetryddol wedi gwella rheolaeth glinigol a safonau gofal menywod drwy’r byd. Mae rhan helaeth iawn o’i gwaith yn ymwneud â rhoi gofal uniongyrchol i gleifion, a’i gwaith ymchwil dilynol yn sei... Read More