Rygbi a hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru: ei hanes

Darlith gan yr Athro Martin Johnes

Dydd Mercher, 2 Mawrth, 2022, 6pm.

Croeso i bawb fynychu.

Bydd hon yn sgwrs hybrid ar gampws Llambed a hefyd trwy Mircrosoft Teams.

Os hoffech chi rag-gofrestru eich presenoldeb neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at: Dr Matthew Cobb: m.cobb@uwtsd.ac.uk

Darlith Cymdeithas Ddysgedig Cymru 2022 yw hon a gynhelir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae’r Athro Martin Johnes yn hanesydd hanes diwylliannol modern Cymru ym Mhrifysgol Abertawe sydd hefyd wedi cyfrannu at amrywiaeth o raglenni teledu, radio a phodlediadau, gan gynnwys cyflwyno cyfres deledu’r BBC: Wales: England’s Colony?