Pa fath o brifysgol, ar gyfer pa fath o ddyfodol? – Yr Athro Wendy Larner

Gwych oedd clywed gan gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Yr Athro Wendy Larner, am ei gweledigaeth ar gyfer Prifysgol Caerdydd, sefyllfa’r brifysgol o fewn cyd-destun diwydiannol a daearyddol Cymru a’r heriau sy’n wynebu sector y brifysgol yn gyffredinol.

Yna, cawsom gwestiynau gwych gan unigolion amlwg yn y sector, a oedd yn hwb i nifer o drafodaethau a oedd yn procio’r meddwl. Roedd y sesiwn Holi ac Ateb yn ymdrin â phynciau fel sut y gall y sector gydweithio fwyaf effeithiol gyda’r llywodraeth ar ddatblygiadau polisi, rôl bwysig busnesau yn y broses o eirioli dros brifysgolion, a’r ddysg y gellir ei hennill o brofiadau’r Athro Larner, drwy’r heriau a wynebodd system ymchwil Seland Newydd.

Roedd yn gyfle gwych i ddod â’n cymrodorion ynghyd, ochr yn ochr ag unigolion amlwg eraill o dirwedd Addysg Uwch Cymru, ac i gynnal yr Ymgyrch dros Wyddoniaeth a Pheirianneg yng Nghymru, gan gefnogi eu hymgysylltiad â’r rhanddeiliaid ymchwil a datblygu yn y gwledydd datganoledig.