Deall Proses Etholiadol y Gymrodoriaeth

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ym mis Mehefin i ddarparu gwybodaeth am y broses o ethol Cymrodyr i’r Gymdeithas:

Bydd y sesiynau’n cael eu harwain gan staff y Gymdeithas a Chymrodyr presennol.