Yr Athro Syr Mansel Aylward, 1942 – 2024

Trist iawn oedd clywed y newyddion am farwolaeth Yr Athro Syr Mansel Aylward FLSW, a etholwyd yn Gymrawd yn 2016.

Yn ystod gyrfa amrywiol a dylanwadol, ef oedd Cadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Cadeirydd y Comisiwn Bevan a Chadeirydd cyntaf Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu, ei ffrindiau a’i gydweithwyr.