Ymdrin â Covid-19: Ymchwil ac Arloesi’r DU yn ceisio syniadau

Mae Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI) wedi gwahodd cynigion ar gyfer prosiectau tymor byr i ymdrin ag argyfwng Covid-19.

Caiff prosiectau sy’n ymdrin ag effeithiau iechyd, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr argyfwng eu hystyried ar gyfer eu cefnogi.

Ceir manylion llawn, yn cynnwys cwmpas y cynigion, ar wefan UKRI.

Nid oes dyddiad cau a gellir cyflwyno cynigion ar unrhyw adeg.