Dathliad: T. H. Parry-Williams

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T. H. Parry-Williams yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Siaradwyr:

  • Bleddyn Owen Huws – ‘Cerddi olaf T. H. Parry-Williams’
  • Llion Jones – ‘‘Where yo’ goin’ bud?’: golwg ar ddyddiadur taith 1925 T. H. Parry-Williams’
  • Emyr Lewis – ‘E2+ B + C: rhai atgofion teuluol a sylwadau personol am T. H. Parry-Williams’
  • Angharad Price – ‘T. H. Parry-Williams, Bergson ac Amser’
  • Ioan Talfryn – ‘Rhwng gwybod ac anwybod: agwedd ar waith T. H. Parry-Williams’
  • Howard Williams – ‘Cysyniadau o natur yng ngwaith T. H. Parry-Williams’

Dyddiad: 10.00am, 23ain Hydref

Gwylio’n fyw: Ar-lein