Enwebiadau i’r Gymrodoriaeth 2016/17

Mae’r ffurflenni ar gyfer enwebu ymgeiswyr ar gyfer etholiad fel Cymrodyr a Chymrodyr Er Anrhydedd newydd o’r Gymdeithas, yn ystod Cylch Etholiad 2016/17, yn awr ar gael, ynghyd â Chanllawiau i Gynigwyr ac Ymgeiswyr:

Mae yna i Gymrodyr gyflwyno enwebiadau o bersonau sy’n cyflawni meini prawf y Gymdeithas ar gyfer Etholiad.

Rhaid cyflwyno ffurflenni’n electronig drwy ebost

Noder mai dydd Llun 03 Hydref 2016 yw’r dyddiad cau ar gyfer CYFLWYNO ffurflenni enwebu.