Peter Groves

Cardiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Athro Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Queen Mary Llundain Mae'r Athro Groves wedi arwain arloesi clinigol ac wedi darparu arweinyddiaeth genedlaethol a lleol ym maes datblygu technoleg feddygol am fwy na deng mlynedd ar hugain. Mae w... Read More