Stephen Eales

Athro Astroffiseg a Chyd-Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd Mae'r Athro Eales wedi arloesi'r defnydd o seryddiaeth is-filimedr i astudio galaethau, eu tarddiad a'u hesblygiad. Mae wedi dylunio ac arwain llawer o arolygon pwysig, ac wedi dyfeisio rhai o'r cysyniadau all... Read More

Erminia Calabrese

Athro a Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil, Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg, Prifysgol Caerdydd Mae'r Athro Calabrese yn gosmolegydd arsylwadol. Mae hi'n arbenigwr mewn defnyddio golau’r creiriau o'r Big Bang, yr ymbelydredd hynafol, gwan a adawyd drosodd o gamau cynnar y Bydysawd, i archwilio... Read More

Martin Rees

Mae Martin Rees yn adnabyddus am ei gyfraniadau arloesol at ein dealltwriaeth o natur y Bydysawd. Mae uchafbwyntiau ei waith ymchwil yn cynnwys esbonio ffiseg ffurfiant a chlystyru bydysodau, cwasarau, tyllau duon, ebychiadau pelydrau gama, a’r cysonyn cosmolegol.  Gellir meintioli effaith ei ymchwil trwy gyfeirio a... Read More

Walter Gear

Athro Ffiseg Arbrofol a Phennaeth yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd Read More