Cathy Holt

Athro Biomecaneg a Pheirianneg Orthopedig, Prifysgol Caerdydd. Cathy Holt, Athro Biomecaneg a Pheirianneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerdydd, yw Cyfarwyddwr y Cyfleuster Ymchwil Biomecaneg Gyhyrysgerbydol, aelod o’r Grŵp Ymchwil Peirianneg Feddygol ac un o sylfaenwyr Consortiwm Delweddu OA y DU. Mae ei diddordebau... Read More