Thomas O’Loughlin

Athro Emeritws Diwinyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Nottingham Mae'r Athro O'Loughlin yn archwilio testunau cynnar a chanoloesol, gan geisio deall eu darlun crefyddol o'r byd. Mae'n archwilio'r testunau hynny gyda'r rhagdybiaeth bod crefydd bob amser yn gyfnewidiol o fewn traddodiadau, yn hytrach na'i bod yn statig n... Read More

John Koch

Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Read More