Sarah Hill

Athro Cyswllt - Cerddoriaeth Boblogaidd, Prifysgol Rhydychen. Mae Dr Sarah Hill yn Athro Cyswllt ac yn Gymrawd yng Ngholeg San Pedr, Prifysgol Rhydychen. Bu’n Gwasanaethu fel Cadeirydd cangen y DU/Iwerddon y Gymdeithas Ryngwladol er Astudio Cerddoriaeth Boblogaidd. Ei gwaith academaidd ar gerddoriaeth boblogaidd G... Read More