Martin Rees

Mae Martin Rees yn adnabyddus am ei gyfraniadau arloesol at ein dealltwriaeth o natur y Bydysawd. Mae uchafbwyntiau ei waith ymchwil yn cynnwys esbonio ffiseg ffurfiant a chlystyru bydysodau, cwasarau, tyllau duon, ebychiadau pelydrau gama, a’r cysonyn cosmolegol.  Gellir meintioli effaith ei ymchwil trwy gyfeirio a... Read More

Walter Gear

Athro Ffiseg Arbrofol a Phennaeth yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd Read More