Catherine Belsey

Athro Emeritws Saesneg, Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg,  Prifysgol Abertawe. Athro Ymweliadol Prifysgol Derby. Read More

Helen Fulton

Athro Llenyddiaeth Ganoloesol, Prifysgol Bryste Astudiodd Helen Fulton ym Mhrifysgol Sydney a Phrifysgol Rhydychen, lle bu’n arbenigo mewn llenyddiaeth Saesneg ganoloesol ac Astudiaethau Celtaidd.  Dyfarnwyd cymrodoriaeth ôl-ddoethurol Prifysgol Cymru yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Ab... Read More

Katie Gramich

Athro Llenyddiaeth Saesneg, Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. Read More

Ann Heilmann

Athro Llenyddiaeth Saesneg, Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. Read More