Elaine Treharne

Athro Dyniaethau Roberta Bowman Denning, Athro Saesneg, a thrwy gwrteisi, Athro Astudiaethau Almaenig Prifysgol Stanford, UDA Read More

Rhiannon Ifans

Cyn Gymrawd Anthony Dyson, Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Read More

Kirsti Bohata

Cyfarwyddwr CREW (Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru); Athro Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Abertawe Read More

Tony Brown

Athro Emeritus, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg ac yn gyd-Gyfarwyddwr Canolfan Astudiaeth R. S. Thomas, Prifysgol Bangor Read More

Neil Reeve

Athro Saesneg, Prifysgol Abertawe Professor Neil Reeve, who passed away on April 1 at the early age of sixty-four, was a highly distinguished editor of definitive editions of texts by D. H. Lawrence, Henry James and Thomas Hardy. Additionally he was a gifted critic of modern writers, and it was characteristic of his... Read More