Mark Taubert

Cyfarwyddwr Clinigol Meddygaeth Liniarol ac Athro Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Ffocws yr Athro Taubert yw gofal lliniarol, gan ddefnyddio'r cyfryngau newydd mewn lleoliadau clinigol a gwneud penderfyniadau tua diwedd oes. Ef yw sylfaenydd TalkCPR.com ac mae'n cadeirio grŵp... Read More

Jenny Kitzinger

Cyfarwyddwr Ymchwil: Effaith ac Ymgysylltu a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Coma ac Anhwylderau Ymwybyddiaeth Read More