Stephan Collishaw

Athro, Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd Mae ymchwil yr Athro Collishaw yn edrych ar ddatblygiad dynol yn ystod cwrs bywyd, er mwyn astudio problemau iechyd meddwl cyffredin, gan gynnwys iselder a gorbryder. Mae'n casglu data parhaus gan grwpiau poblogaeth, i astudio sut mae problemau iechyd meddwl yn datblygu... Read More