Aled Eirug

Cadeirydd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Fel Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru, Dr Eirug oedd y pennaeth golygyddol ar gyfer darllediadau o etholiadau'r DU ac Ewrop a Refferendwm 1997 ar draws tri chyfrwng yn Gymraeg a Saesneg. Hefyd, lluniodd bolisi iaith leiafrifol ar gyfer y BBC yng Ngogledd Iwerddon ac... Read More

Huw Edwards

Newyddiadurwr, darlledwr ac awdur, BBC. Huw Edwards yw un o ddarlledwyr mwyaf adnabyddus y DU, ac un o hoelion wyth Newyddion y BBC. Yn ei amser rhydd, cwblhaodd PhD ar hanes capeli Cymry Llundain, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach o dan y teitl City Mission: The Story of Welsh Chapels. Mae Huw wedi creu cyfres... Read More