Nigel Brown

Wedi Ymddeol; Athro Emeritws Microbioleg Foleciwlaidd, Prifysgol Caeredin. Biolegydd moleciwlaidd yw’r Athro Brown, sydd hefyd yn arbenigo mewn ymwrthedd metel i facteria. Bu cynnydd ym mhwysigrwydd agweddau arall ei waith yn ystod Rhyfel y Gwlff wrth asesu’r risg y gallai anthracs gael ei ryddhau fel bioarf. Ma... Read More