Alka Ahuja

Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae Alka Ahuja MBE yn seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ac mae ganddi rolau gyda Technology Enabled Care Cymru, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerdydd. ... Read More

Ann John

Athro Iechyd Cyhoeddus a Seiciatreg; Pennaeth Adran, Ysgol Meddygaeth Abertawe, Prifysgol Abertawe Read More