Alan Parker

Athro Firotherapïau Trosiadol, Prifysgol Caerdydd. Fel Pennaeth yr Adran Canserau Solet yn Is-adran Canser a Geneteg Prifysgol Caerdydd, mae’r Athro Parker yn arbenigo mewn datblygu firotherapïau tiwmor dethol, sy’n targedu ac yn heintio celloedd canser heb heintio nac effeithio ar gelloedd normal. Mae ei wait... Read More