David Rickard

Athro Emeritws Geocemeg, Ysgol Gwyddorau Daear a Môr, Prifysgol Caerdydd. Read More

Brynley Roberts

Yn flaenorol: Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru; Athro a Phennaeth Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Read More

Bernard Schutz

Athro, Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd;  Cyfarwyddwr Emeritws, Sefydliad Max Planck am tonnau disgyrchiant (Sefydliad Albert Einstein), Potsdam, Yr Almaen Read More

Roger Awan-Scully

Athro Gwyddor Gwleidyddol, Prifysgol y Bedyddwyr Hong Kong; Cadeirydd, Cymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol y Deyrnas Unedig Read More

Alan Shore

Athro mewn Electroneg, Prifysgol Bangor Cafodd K Alan Shore ei fagu yn Nhredegar Newydd, Cwm Rhymni. Graddiodd o Goleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen gyda BA mewn mathemateg. Gyda nawdd Labordai Ymchwil Telecom Prydeinig (BTRL) astudiodd am PhD yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd (fel yr oedd ar y pryd). Testun ... Read More

Keith Smith

Athro Cemeg Organig, Prifysgol Caerdydd Mae’r Athro Keith Smith wedi treulio ei yrfa’n bennaf yn y byd academaidd yng Nghymru. Er 2006 mae hefyd yn rhedeg cwmni ymchwil cemegol bach yn Abertawe ac mae wedi ymwneud yn helaeth ag amrywiol gyrff elusennol, yn bennaf yn gysylltiedig â gwyddoniaeth a’r by... Read More

Peter Townsend

Dirprwy Gadeirydd, Sefydliad Mecaneg Hylifol An-Newtonaidd Prifysgol Cymru; yn flaenorol Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe. Read More

Nicholas Wheeler

Athro Cysylltiadau Rhyngwladol a Chyfarwyddwr Sefydliad Gwrthdaro, Cydweithio a Diogelwch Prifysgol Birmingham. Read More