Elmer Rees

Athro Emeritws Mathemateg, Prifysgol Caeredin; Athro Ymweliadol, Prifysgol Bryste It is with great sadness that we have learned of the death of Professor Elmer Rees. Professor Rees was born in Wales and undertook his undergraduate studies at the University of Cambridge before moving to the University of Warwick f... Read More

Brynley Roberts

Yn flaenorol: Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru; Athro a Phennaeth Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Read More

Bernard Schutz

Athro, Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd;  Cyfarwyddwr Emeritws, Sefydliad Max Planck am tonnau disgyrchiant (Sefydliad Albert Einstein), Potsdam, Yr Almaen Read More

Roger Awan-Scully

Athro Gwyddor Gwleidyddol, Prifysgol y Bedyddwyr Hong Kong; Cadeirydd, Cymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol y Deyrnas Unedig Read More

Alan Shore

Athro mewn Electroneg, Prifysgol Bangor Cafodd K Alan Shore ei fagu yn Nhredegar Newydd, Cwm Rhymni. Graddiodd o Goleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen gyda BA mewn mathemateg. Gyda nawdd Labordai Ymchwil Telecom Prydeinig (BTRL) astudiodd am PhD yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd (fel yr oedd ar y pryd). Testun ... Read More

Keith Smith

Athro Cemeg Organig, Prifysgol Caerdydd Mae’r Athro Keith Smith wedi treulio ei yrfa’n bennaf yn y byd academaidd yng Nghymru. Er 2006 mae hefyd yn rhedeg cwmni ymchwil cemegol bach yn Abertawe ac mae wedi ymwneud yn helaeth ag amrywiol gyrff elusennol, yn bennaf yn gysylltiedig â gwyddoniaeth a’r by... Read More

Peter Townsend

Dirprwy Gadeirydd, Sefydliad Mecaneg Hylifol An-Newtonaidd Prifysgol Cymru; yn flaenorol Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe. Read More

Nicholas Wheeler

Athro Cysylltiadau Rhyngwladol a Chyfarwyddwr Sefydliad Gwrthdaro, Cydweithio a Diogelwch Prifysgol Birmingham. Read More