Brian Smith

Aelod o HEFCW; yn flaenorol: Darlithydd Cemeg Ffisegol, Prifysgol Rhydychen; Meistr, Coleg St Catherine’s, Rhydychen; Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd. Read More

Gwilym H. Jones

Yn Rhos-fawr yn Llŷn y ganwyd yr Athro Gwilym H. Jones a hynny yn 1930. Cafodd Gwilym H. – fel yr adwaenid ef gan lawer – yrfa academaidd ddisglair. Ym 1950, ar ôl cwblhau ei addysg yn Ysgol Ramadeg Pwllheli, aeth yn fyfyriwr i’r Brifysgol ym Mangor, lle y graddiodd gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Hebraeg. Oddi... Read More

Kenneth Edwards

Yn flaenorol: Is-Ganghellor, Prifysgol Caerlŷr; Pennaeth yr Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt. Read More

Gareth Rees

Athro Ymchwil ac (yn flaenorol) Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru, (WISERD), Ysgol Y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd Read More

M Wyn Roberts ob 5 March 2014

Meirion Wyn Roberts was born in the village of Rhydamman (Ammanford) in Dyfed, and educated at the Amman Valley Grammar School, where, apart from his scholastic achievements, he was a popular and fleet-footed wing three-quarter and a sprinter well known amongst his contemporaries in the schools of South Wales.  It was... Read More

Dr John Davies ob. 16 Chwefror 2015

Cychwynnodd gyrfa Dr John Davies fel darlithydd hanes ym Mhrifysgol Abertawe ym 1963, lle bu’n darlithio tan y 70au cynnar. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac fel ysgrifennydd cyntaf y Gymdeithas, fe drefnodd brotest gyntaf y mudiad ar bont Trefechan ym 1963. Yn awdur, da... Read More

Christopher Jones

Athro Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd Read More

Jane Aaron

Athro Emerita Saesneg, Adran Dyniaethau,  Prifysgol De Cymru. Read More