Dadorchuddio Plac Porffor Frances Hoggan

Rydym wedi cefnogi plac porffor i goffáu Frances Hoggan, y mae un o’n medalau blynyddol wedi ei enwi ar ei ôl. Bydd y plac yn cael ei ddadorchuddio mewn seremoni yn Aberhonddu ar 3 Mawrth, gyda derbyniad yn Neuadd y Dref yn y dref i ddilyn.

Roedd Dr Frances Hoggan yn ymchwilydd meddygol arloesol o Gymru, yn ddiwygiwr cymdeithasol ac yn ffigur pwysig yn y frwydr i ganiatáu i fenywod astudio meddygaeth yn y 19eg ganrif.