Grantiau Gweithdy Ymchwil

Heddiw, mae’n bleser gennym lansio ein cynllun ariannu Grantiau Gweithdai Ymchwil.

Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad, ac fe’i cefnogir gan CCAUC.

Gan adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot y llynedd, rydym wedi datblygu tair ffrwd ar gyfer 2022:

Mae’r cynllun wedi’i gynllunio i annog cydweithredu hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol a phartneriaeth rhwng ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau ac o amrywiaeth o sefydliadau, o fewn y gymuned academaidd, y sectorau cyhoeddus a phreifat, a’r trydydd sector.

Gallwch wneud cais am hyd at £1,000 i gefnogi eich prosiect.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin 2022.

Am fanylion llawn, gweler ein canllaw.