Datganiad y Gymdeithas ar Wcráin

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn condemnio ymosodiad anghyfreithlon Rwsia ar Wcráin. Mae’r ymosodiad hwn yn erbyn cenedl sofran a’r ffaith bod dinasyddion yn cael eu lladd yn ddiwahân yn mynd yn erbyn Siarter y Cenhedloedd Unedig a chyfraith ryngwladol. Mae’n groes i bob un o’n gwerthoedd. Rydym yn sefyll mewn undod â phobl Wcráin, gan gynnwys aelodau o’i chymuned academaidd.

Rydym hefyd yn cydnabod dewrder ymchwilwyr a nifer o bobl eraill Rwsia sydd wedi condemnio’r rhyfel. Mae hyn yn cynnwys y gwyddonwyr a’r newyddiadurwyr gwyddonol o Rwsia a gymerodd risg broffesiynol a phersonol sylweddol wrth lofnodi’r llythyr agored hwn ar ddechrau’r rhyfel.

Rydym yn cysylltu ein hunain â datganiad ALLEA, y mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn aelod ohoni:

ALLEA, the European Federation of Academies of Sciences and Humanities, reacts with shock and deep regret to the military incursion by Russia into Ukraine. We call on the Russian government to respect the international conventions on the protection of civilians and cultural artefacts and express our deep concern for the safety of our academic colleagues.

ALLEA notes the danger this represents to Ukrainian scientific institutions, academics, and international research collaboration and has expressed its full solidarity and support to our Ukrainian member, the National Academy of Sciences of Ukraine. We also acknowledge that members of the Russian scientific community, who have spoken out against the current aggressions, may equally come under threat.

In the interest of safeguarding academic freedom and the autonomy of science and research, we will closely monitor the situation and contemplate taking appropriate further measures in support of our Ukrainian member academy, its fellowship, and the academic community.

There is no legitimacy to the actions undertaken to sabotage the peace, stability, and autonomy of the Ukrainian nation. In these difficult times, we stand up against the blatant attacks by the Russian government against a sovereign state, against democracy and against innocent people.

ALLEA Statement: Ukraine