Gwyddoniaeth a’r Senedd: Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Olivia Harrison, ein Prif Weithredwr, fydd un o’r siaradwyr yn nigwyddiad Gwyddoniaeth a’r Senedd eleni. Y thema yw ‘Adeiladu ein Dyfodol: Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru’. 

Bydd yr Athro Rick Delbridge FLSW, un o Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sydd wedi bod yn rhan ganolog o’n cyfres ddiweddar o grwpiau bord gron hefyd yn rhan o’r digwyddiad.